Český voják byl nejprve operován přímo v Afghánistánu, poté byl i přes zvýšené riziko přepraven do České republiky. „Lékaři mi říkali, že ještě nezažili, aby někdo dokázal tak dlouho vzdorovat, tak závažným zraněním,“ prozradil ministr obrany Martin Stropnický, který se osobně zúčastnil úterního rozloučení ve smuteční síni v Kuklenách v Hradci Králové.

I pohřeb Jaroslava Lieskovana proběhl s vojenskými poctami

I pohřeb Jaroslava Lieskovana proběhl s vojenskými poctami

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Kromě rodiny se s Lieskovanem přišly rozloučit stovky přátel a kolegů z armády.

Během obřadu promluvil i bývalý vojenský kaplan Miroslav Jordánek, který se sám dvakrát účastnil mise v Afghánistánu. „Byl to vynikající voják, měl mimořádnou fyzickou kondici i zkušenosti. Byl kamarádem a tím nejlepším způsobem ovlivňoval vnitřní kvalitu své jednotky. Byl to mimořádný bojovník, což jsme viděli i na tom, jak se rval o život,“ neskrýval úctu Jordánek. Dodal rovněž, že o hrdinství mrtvých vojáků vůbec nepochybuje.

Armáda se semkla, ocenil náčelník Generálního štábu

Podle náčelníka generálního štábu Petra Pavla byly poslední dva týdny neskutečně těžké. „Pro rodiny padlých vojáků, ale i pro vojáky, pro kolegy, kteří pochované znali. Za tyto dva týdny jsme se mnohé naučili, armáda se semkla, protože taková událost vojáky přiměje přemýšlet trochu o jiných hodnotách, než s jakými se denně setkávají. Z nich bych na první místo vyzdvihl solidaritu, sounáležitost a kamarádství,“ vyjmenoval Pavel.

Podpis kondolenčních listin

Podpis kondolenčních listin

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Jedním z projevů solidarity je i finanční sbírka, založená ve prospěch pozůstalých rodin. Jen po Jaroslavu Lieskovanovi zůstala vdova se třemi malými dětmi. Speciální konto 44665522/0800 s variabilním symbolem 916 nechali zřídit kolegové z armády a jak uvedl mluvčí Milan Němec je na něm už více než dva milióny korun. Výtěžek bude rozdělen rovným dílem mezi rodiny obětí.

Zkušený veterán a přirozený vůdce

Lieskovan, který měl přezdívku Lesy, byl příslušníkem 43. výsadkového motorizovaného praporu v Chrudimi. Sloužil tu 19 let. Osmkrát byl na misi v zahraničí - v Bosně, Kosovu a čtyřikrát v Afghánistánu. „Vojáků, kteří mají za sebou osm misí, tolik není. A Jarda Lieskovan kromě toho, že byl zkušeným vojákem, byl i osobnost. Byl to přirozený vůdce, kterému lidé věřili,“ doplnil velitel generálního štábu Pavel.

S tím bezezbytku souhlasil i generál major Aleš Opata. Během smutečního obřadu připomněl osobní statečnost zemřelého přítele, s nímž se nejednou dostal do nebezpečné situace, ale vždy věděl, že se na něho může spolehnout.

Během pohřbu, který se konal s vojenskými poctami, byl Lieskovan in memoriam povýšen do hodnosti štábního praporčíka a od ministra obrany dostal vyznamenání Kříž obrany státu in memoriam.

Už minulý týden měli pohřby v Chomutově, Hradci Králové a v Týništi nad Orlicí padlí vojáci David Beneš, Jan Šenkýř a Libor Ligač. V pondělí byl v Jičíně pohřben četař Ivo Klusák. [celá zpráva]