Současný trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neposkytuje před sexuálními útoky na děti a obchodováním s lidmi takovou míru ochrany, jakou vyžaduje Evropská unie. Například jednoznačně nepostihují úmyslnou účast na pornografických představeních, ve kterých účinkuje dítě, což má novela napravit.

Trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem se podle návrhu dopustí ten, kdo prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný trestný čin.

Lichva se vztáhne i na firmy

Novela rovněž výslovně umožňuje postih pachatelů, kteří k sobě přijmou oběť obchodování s lidmi. Doplňuje také skutkovou podstatu trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy, a to tak, aby bylo možno stíhat toto jednání nejen u nacistických a komunistických, ale i u jiných zločinů proti lidskosti.

Lichvu označuje trestní zákoník za zneužití "něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení" například k poskytnutí peněz na neúměrně vysoký úrok. Zákoník dosud počítá s trestem vězení či pokuty pro jednotlivce. Novelou se má lichva dostat také do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, aby za ni bylo možné příslušnou firmu zrušit nebo zakázat jí činnost.