Ďáblickou skládku spravuje soukromá společnost. Do roku 2008 na ni bylo uloženo přibližně 300 tisíc tun komunálního odpadu ročně. Svážel se hlavně z území Prahy a pouhá čtyři procenta hmotnosti pak byla z obcí v dojezdové vzdálenosti, tedy z Odoleny Vody, Klecan nebo Líbeznice.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Od roku 2008, tedy v době, kdy hlavní město Praha ještě nerozhodlo o svém územním plánu, a tedy o pokračování této skládky, rozhodlo vedení společnosti A.S.A. o takzvaném útlumovém programu pro tuto skládku. Útlumový program měl zbytkovou kapacitu skládky rezervovat pouze pro odpady, které pocházejí z domácností hlavního města. Dnes se naváží celkově do 100 tisíc tun odpadů ročně,“ řekla mluvčí Šárka Býmová ze společnosti A.S.A, která skládku spravuje.

Odpad se kontroluje

Směsný komunální odpad je po kontrole na váze odvezen na skládku, kde je zhutněn, smíchán s technologickým materiálem, většinou stavební sutí, a takzvanými velkotonážními kompaktory zapracován do skládky.

„Vzhledem k tomu, že odpad je podroben kontrole, tak se zpravidla nestává, že by se na skládku dostalo něco netradičního. Zaznamenali jsme ale případ, kdy se sem dostal cenný umělecký materiál. V případě, že je cokoli na skládku navezeno, skončí to nenávratně v tělese skládky,“ doplnila Býmová.

Může se tam podívat i veřejnost

Skládka Ďáblice je v provozu od poloviny roku 1993. V areálu se provádí také sledování kvality odpadů například detektorem radioaktivního materiálu, chemické analýzy dovezených odpadů a dále monitoring podzemních vod.

„Skládka je pravidelně kontrolována hygieniky, orgány místní a státní správy, mimo jiné Inspekcí životního prostředí. Je rovněž pod dohledem veřejnosti, která má možnost účastnit se pravidelných kontrolních dnů,“ uvedla mluvčí.