Řada otázek směřovala na vyhraněnou rétoriku hnutí vůči imigrantům. Na dotaz, zda se nejedná ze strany Úsvitu o xenofobii, Škrabánek odpověděl, že by se měl stát postarat především o vlastní občany.

„Nespasíme chudé z celé planety. Na to prostě nemáme a úkolem nás je postarat se v prvé řadě o potřebné ve vlastní zemi. Pokud této povinnosti říkáte xenofobie, pak ano - jsme xenofobové. A kéž by nás bylo co nejvíc,” odpověděl čtenáři.

„A naší prioritou je nulová tolerance k nelegální imigraci, stanovení jasného principu, že sociální dávky cizincům v rámci EU vyplácí mateřská země,” naznačil, co hodlá Úsvit na půdě Evropského parlamentu obhajovat.

Škrabánek se vyslovil proti delší integraci, která by mohla vést k federalizaci Evropy i proti bankovní a měnové unii.