Čtvrtina Čechů (24 procent) tvrdí, že v roce 2013 neprostonala byť jediný den. „Z celkového počtu cca osmi miliónů a 890 tisíc lidí ve věku 15–85 let řádově 1 milión a 170 tisíc mužů a 970 tisíc žen na tom za celý rok 2013 nebylo tak špatně, že by museli strávit byť jediný den ležením v posteli,“ shrnul výzkum. Dalších 31 procent lidí tvrdí, že loni churavělo maximálně sedm dnů.

Nemocnost a doba strávená na lůžku byla závislá i na výši příjmu. Zatímco mezi lidmi s čistým příjmem do 12 tisíc korun měsíčně bylo těch, kteří nemarodili (nebo jen krátce) 39 procent, při příjmu 12–15 tisíc to již bylo 54 procent.

„Z těch, co vydělávají přes 28 tisíc korun čistého měsíčně, jsou to už tři čtvrtiny,“ konstatoval průzkum.

Nejčastěji jsou nemocní nezaměstnaní

Průzkum zjistil, že vůbec nebo maximálně sedm dní loni stonalo 78 procent živnostníků a 72 procent lidí, jejichž zaměstnání obsahuje především duševní, kreativní, řídicí nebo manažerskou činnost.

U manuálních zaměstnanců to byly dvě třetiny. „Nejvíce dnů strávených v posteli kvůli nemoci přiznávají lidé, kteří aktuálně nemají práci, a administrativní pracovníci,“ doplnili autoři.

Na délce marodění se podepisuje i věk. „V nejmladší věkové skupině 15–24 let je těch odolných, kteří nestonali vůbec nebo maximálně 1–7 dnů za celý rok, jedna polovina. Pak se odolnost zvýší a mezi lidmi ve věku 25–54 let jsou takto vůbec nebo jen minimálně stonající téměř dvě třetiny lidí. Více dnů strávených léčením se v posteli pak hlásí až šedesátníci a starší,“ shrnuje agentura.

Do průzkumu nebyly zahrnuty pracovní neschopnosti vzniklé následkem úrazů a jejich rehabilitace.