Čísla donedávna upravovalo nařízení vlády, které však zrušil Ústavní soud. Mluvčí NS Petr Knötig upozornil, že čísla jsou jen orientační a vždy je nutno zohledňovat další okolnosti případu.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Za množství větší než malé je třeba obecně považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek – převyšuje obvyklou dávku běžného konzumenta. Při závěru o naplnění uvedeného znaku je třeba podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta, či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele,“ konstatovali soudci trestního kolegia.

Nárůst pěstíren je alarmující  

Například u pervitinu bude podle sjednocujícího stanoviska NS nově považováno za větší než malé množství drogy 1,5 gramu, stejně jako u heroinu. U kokainu je toto množství stanoveno na více než jeden gram. U marihuany soudci toto množství stanovili na 10 gramů sušiny.

Je to přísnější měřítko, než uvádělo starší vládní nařízení. Přibývá totiž mladistvých uživatelů i velkoobjemových pěstíren.

„Do této trestné činnosti je zapojena především vietnamská národnostní menšina, přičemž nárůst počtu odhalených pěstíren i kvality vyprodukované marihuany je od roku 2007 přímo alarmující,“ napsali soudci.

Pojem větší než malé množství se objevuje v několika paragrafech trestního zákoníku. Od interpretace pojmu se pak odvíjí kriminalizace uživatelského držení různých omamných látek.

Pomáhala protidrogová centrála

Trestní kolegium pro pomoc se stanovováním konkrétních čísel vyhledalo pomoc u odborníků. Například podle Národní protidrogové centrály rozhodně nelze označit drogovou situaci v tuzemsku za uspokojující.

„V některých oblastech vykazuje či v dřívější době vykazovala dokonce rekordní hodnoty, kdy např. v roce 2012 prevalence, tedy počet výskytů v dané populaci, užívání konopí mezi studenty ve věku 15 až 16 let byla nejvyšší mezi všemi evropskými státy a dosahovala 42 procent,“ stojí ve stanovisku.

I v případě pervitinu zaznamenali odborníci v poslední době výrazný odklon od komunitní malovýroby k organizované výrobě, z čehož plynou i problémy s mezinárodním obchodem s pervitinem i s látkami sloužícími k jeho výrobě.

„Příslušníci vietnamského etnika si velmi dobře osvojili postupy výroby pervitinu (metamfetaminu) a díky velkoobjemovému charakteru produkce dosáhli rovněž významného lokálního poklesu jeho velkoobchodní i maloobchodní ceny,“ dodali soudci a upozornili na prudký nárůst výroby.

typ látkyvětší než malé množstvínejmenší množství účinné látky, kterou musí droga obsahovat
pervitinvíce než 1,5 gramu     0,5 gramu (0,6 gramu u hydrochloridu)
heroin  více než 1,5 gramu0,2 gramu (0,22 gramu u hydrochloridu)
kokain        více než jeden gram0,54 gramu (0,6 gramu u hydrochloridu)
extáze (MDMA)více než čtyři tablety/kapsle nebo více než 0,4 gramu prášku či krystalů0,34 (0,4 gramu u hydrochloridu)
marihuanavíce než 10 gramů sušinyjeden gram
hašišvíce než pět gramůjeden gram
lysohlávkyvíce než 40 plodnic0,05 gramu báze (psilocinu) nebo odpovídající množství psilocybinu