Čtrnáctiletou věkovou hranici, od níž už nemohou zákonní zástupci beze zbytku rozhodovat za svěřence, stanovil občanský zákoník účinný od letošního ledna.
Přestože úprava platí už téměř tři měsíce, mezi lékaři zatím není znám případ, kdy by na soud mezi dětmi a rodiči došlo.

„Neměli jsme takový případ,“ řekl Právu mluvčí pražské Nemocnice na Bulovce Martin Šalek. Od schválení nového zákoníku podle něj uplynula teprve krátká doba a informovanost o nových pravidlech ještě není tak velká. „Navíc čtrnáctileté děti asi dopodrobna občanský zákoník nestudují,“ podotkl.

I právníci Bulovky už lékaře poučují, jak v takových případech postupovat. „Třeba trhání mandlí. Dítě si postaví hlavu a řekne, že to nechce. V takovou chvíli lékař pracovat nemůže, a pokud se rodiče s dítětem nedomluví, musí počkat na platný verdikt soudu,“ prohlásil Šalek.

Náklady hradí stát

Spory mohou nastat i ohledně nepříjemných zákroků u zubaře. Příklad z doslechu, který se však vyřešil ještě na místě dohodou, nabídl přednosta Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Radek Policar.

Nezletilý – ovšem už v kategorii od 14 let – se dostavil s matkou na trhání zubu. „Protože dítě jasně vyjádřilo, že zákrok odmítá, a matka na něm trvala, lékařka počkala, než se dohodnou. Už zde padl argument: Buď se dohodněte, nebo vyčkáme na soud, ale bez souhlasu mezi vámi nemohu zákrok provést,“ dodal Policar.

V případě soudního sporu s vlastními rodiči by byl dítěti soudem ustanoven zmocněnec podobně jako v případech, kdy je stranou sporu nesvéprávná osoba. Náklady takového řízení hradí stát.