Stíhání všech tří už ale nejvyšší žalobce Pavel Zeman před časem zrušil na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého se na jednání Tluchoře a spol. vztahovala poslanecká imunita.

Obvinění si pak vyslechl ten, kdo měl dle policie a žalobců trojici někdejších poslaneckých rebelů z řad ODS nabídnout funkce ve státem řízených firmách výměnou za jejich vzdání se mandátu – bývalý předseda strany a expremiér Petr Nečas.

A právě kvůli jeho stále běžícímu stíhání pro možné podplácení šel Tluchoř v úterý vypovídat, poprvé však nikoli jako obviněný v této kauze, nýbrž jako svědek.

Místo výslechu došlo na politické prohlášení

Na začátku dopoledního výslechu se podle informací Práva Tluchoř k věci sám od sebe vyjádřil, ale dále už se o případu odmítl bavit a odpovídat na otázky státního zástupce.

„Svědek přednesl krátké prohlášení spíše politického rázu a dále odmítl vypovídat. Byl poučen, že toto právo nemá, protože ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu si tím nemůže přivodit trestní stíhání (zmíněná imunita, pozn. redakce). Nicméně svědek přesto setrval na svém stanovisku, a tak mu byla po náležitém poučení uložena pořádková pokuta ve výši dvacet tisíc korun,“ řekl v úterý Právu náměstek olomouckých vrchních žalobců Pavel Komár.

Doplnil, že Tluchoř si proti pokutě podal stížnost, o které nyní musí rozhodnout Vrchní soud v Olomouci. „Pokuta je zcela nesmyslná. Poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem. to říká výslovně Ústava ČR v článku 28. Myslím, že státního zástupce spíše rozlobilo, když jsem do protokolu uvedl, že jsem přesvědčen, že dohází se strany státního zástupce k vědomému nerespektování rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR,” řekl k pokutě Tluchoř.

Obhájce s pokutou nesouhlasí

S pokutou ani argumentací žalobců nesouhlasí Tluchořův obhájce Marek Nespala. Stíhání jeho klienta prý sice bylo zrušeno, ale trestní řízení nadále běží, a tudíž je prý Tluchoř stále v postavení podezřelého, i když už nikoli přímo obviněného. Jenže žalobci jej pozvali k výslechu jako svědka.

„Klient byl tedy v nejasném procesním postavení – byl sice předvolán jako svědek, ale pokud má formálně pořád postavení podezřelého, tak je samozřejmě ohrožen trestním stíháním, a tedy podle zákona má automaticky právo odepřít výpověď,“ konstatoval Nespala.

Nejvyšší soud podle něj navíc zakázal žalobcům vést další dokazování a zjišťovat pohnutky, které vedly Tluchoře a spol. ke vzdání se mandátu.