Představa povolání policisty, který nahání zločince v ulicích, je častou deziluzí. Občas se přihodí situace jako z akčního filmu, hlavní náplní práce strážníka je ale především řešení veřejného pořádku v ulicích a každodenní kontakt s lidmi.

„Uchazeč o práci u městské policie musí splňovat zákonem stanovené podmínky, tedy věk 21 let, bezúhonnost, musí být zdravotně způsobilý a mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. V případě, že splňuje tyto podmínky, musí projít přijímacím řízením, které se skládá z fyzických testů, psychologických testů, a na závěr zdravotní prohlídkou,“ uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Příliš vysoké sebevědomí je na škodu

Fyzické a psychologické testy jsou poměrně náročné. Není výjimkou, že 90 ze 100 uchazečů výběrovým řízením neprojde. Úspěšnost je kolem 10 až 12%. Nejčastějšími faktory, na kterých uchazeč u přijímacího řízení pohoří, je vysoké sebevědomí, vada řeči, která by mohla vadit při běžné komunikaci s občany, ale i příliš drobná postava.

„Hledáme lidi, kteří jsou psychicky stabilní, odolní a vyzrálí. Na ulici strážníci neřeší jen nějaké akční situace, ale musí být také altruističtí, protože budou lidem i pomáhat. Člověk se zdravým sebevědomím se dokáže ve sporu upozadit, nebude přilívat olej do ohně. Člověk s přehnaným sebevědomím se bude na ulici chovat arogantně, agresivně a bude naopak ještě víc potencovat spor,“ přiblížila vhodného uchazeče policejní psycholožka Jana Hladíková.

Strážník čekatel na začátku své kariéry pobírá 14 370 Kč nezdaněné mzdy. Po přiřazení na jednotlivé obvodní ředitelství se plat může vyšplhat až na 23 000 Kč hrubého. Uchazeči se mohou hlásit na náborovém oddělení a veškeré informace naleznou na webových stránkách městské policie.