V hodnocení na pětibodové stupnici, kde pět značí velkou důležitost, získaly komunální volby průměrnou hodnotu 3,74. Volby do Sněmovny měly průměr 3,69 a krajské 3,53. Volbu prezidenta lidé ohodnotili průměrem 3,5.

S odstupem následují volby do Senátu, kterým lidé přiřkli průměr 2,91, a konečně volby do Evropského parlamentu s průměrným hodnocením důležitosti 2,75.

Průměrné hodnocení důležitosti voleb
Volby (účast)
9/20125/2013
2/2014
Volba prezidenta republiky (61,3/59,1) 3,58
3,64
3,5
Poslanecká sněmovna (59,5)  3,663,67
3,69
Obecní zastupitelstva (48,5)  3,783,86
3,74
Krajská zastupitelstva (36,9)  3,633,56
3,53
Senát (34,9/18,6)  2,922,76
2,91
Evropský parlament (28,2)  2,82,69
2,75
* 1 bod znamená, že volby jsou málo důležité, 5 bodů znamená, že volby jsou velmi důležité
 zdroj: STEM

Ačkoliv lidé deklarují komunální volby jako nejdůležitější, volební účast v roce 2010 tomu neodpovídala a pohybovala se pod 50 procenty.

„Názory lidí na důležitost jednotlivých typů voleb se v čase mění jen pozvolna. V dlouhodobém srovnání narůstá subjektivně pociťovaná důležitost voleb do Senátu. Proti tomu zřetelně klesá důležitost voleb do Evropského parlamentu, které byly důležité kolem našeho vstupu do EU a kolem našeho předsednictví v EU,” podotkla agentura.