Pokud hodnota daru přesáhla dvacet tisíc korun, tak měla povinnost do jednoho měsíce podat za každý zvlášť daňové přiznání a zaplatit finančnímu úřadu sedmiprocentní daň z pořizovací částky.

Hodnota prezentů by se sčítala pouze v případě, že je dostala od jednoho dárce, a od daně jsou osvobozeny dary pouze mezi příbuznými. Jestli Nečasová vše řádně přiznala, není jasné. S novináři nekomunikuje.

Mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová tomu odmítla ve čtvrtek podat informace s tím, že se ke konkrétním případům nemůže vyjadřovat. Neuvedla proto ani, zda finanční úřad vede s Nečasovou nějaké řízení.

Za stříbrnou lišku měla zaplatit 17,5 tisíce korun

Například za zmíněnou stříbrnou lišku tak Nečasová měla zaplatit státu do 30 dnů od převzetí 17,5 tisíce korun.

Pokud tak neučinila, může jí finanční úřad udělit sankci. Pokuta je ve výši 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však pět procent z určené daně a tato částka nesmí přesáhnout 300 tisíc.

Další sankce pak hrozí v případě, že sice přiznání podala, ale neuhradila vyměřenou daň. Podle Petlachové úrok z prodlení lze uplatnit za dobu nejdéle pěti let.

Pro doplnění lze ještě dodat, že pokud hodnota daru přesáhne jeden milión korun, musí se zaplatit 70 tisíc a k tomu devět procent ze základu přesahujícího zmíněnou částku.