„Vláda bude aktivně usilovat o vytvoření podmínek pro přijetí eura,“ stojí mimo jiné v prohlášení.

V prohlášení se mluví také o zavedení majetkových přiznání, která budou vycházet buď  z daňového řádu, nebo ze zvláštního zákona. „Umožní správci daně požadovat, aby fyzická osoba prokázala, že její majetek odpovídá příjmům vykázaným v minulosti.“

Programové prohlášení vlády si můžete přečíst zde

V otázce daní kabinet chce „u vybraných subjektů online hlášení tržeb, povinnost vystavovat doklady s unikátním číslem a účtenkovou loterii, jak již ve čtvrtek avizoval premiér při návštěvě Slovenska. [celá zpráva]

Vláda hovoří rovněž o „přísných pravidlech pro obchodní řetězce“, což by mělo vést ke zlepšení kvality nabízených potravin. Poněkud neurčitě zmiňuje i „vytvoření většího prostoru pro kvalitní české potraviny“ a jasné značení jejich původu.

O prolomení limitů program nemluví

K otázce možného prolomení těžebních limitů v severních Čechách vláda nezaujímá konkrétní stanovisko. Chce vést o tomto tématu diskusi v souvislosti s energetickou koncepcí „s definitivním řešením v horizontu příštích dvou let“.

V případě hospodářské výhodnosti pro ČR podpoří kabinet výstavbu nový bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Za prioritní vláda pokládá výstavbu dálnic a rychlostních komunikací, jako jsou R52, R6, R35, R43, R49, D3, D8, D11, silniční okruh kolem Prahy a komunikace umožňující spojení se sousedními zeměmi. U kanálu Dunaj–Odra–Labe chce kabinet nejprve získat ekonomické a environmentální podklady.