Emisní kvóty jsou v rámci EU již stanoveny do roku 2020. Pro české energetické firmy a další podniky vypouštějící škodliviny je pro období 2013 až 2020 vyčleněno 108 milionů povolenek zdarma, tedy asi 17 procent z celkového množství. Zbytek si musejí dokupovat. Největší část povolenek zřejmě získá energetický gigant ČEZ.

 Povolení kromě ČR a Slovenska získaly Dánsko (12,4 milionu tun), Francie (88,4 milionu), Litva (6,5 milionu) a Maďarsko (12,5 milionu). Dalších 14 zemí EU včetně největšího výrobce oxidu uhličitého Německa na povolenky k vypuštění 520 milionů tun škodlivin teprve čeká. Osm států včetně Británie (69 milionů tun) povolení dostalo již v polovině prosince loňského roku.

 Systém obchodu s povolenkami zavedla Evropská unie v roce 2005. Tehdy se mezi členské země rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí, po jejichž překročení se musí kupovat povolenky. Ekonomická krize však snížila produkci a tím i emise, takže povolenek je na trhu nadbytek a ceny padají.

 Zástupci členských zemí unie před 12 dny proto schválili pravidla pro postupné stažení 900 milionů emisních povolenek z evropského trhu.