"Byla nám doručena jedna žádost podle paragrafu 33 čili žádost o souhlas soudu s výkonem podnikatelské činnosti s tím, že tedy dotyčný bude pro tyto účely zletilý. V daném případě se jedná o chlapce ve věku poměrně blízkém normální zletilosti, takže 16 nebo 17 let, někde tam to je," řekl pověřený místopředseda soudu Miroslav Jurman ve středu Radiožurnálu.

Neřekl sice, jak konkrétně žádost vypadala, nebyla prý ale nijak zvlášť propracovaná. Jurman dodal, že se dokument dostal do jeho rukou náhodou, prý proto, že kancelář soudu nevěděla, jak a kam ji zapsat.

„I pro ně je to samozřejmě novinka. Takže já jako místopředseda jsem pouze usměrňoval, kam to má být zapsáno. Toto konkrétně budou mít na starosti kolegové na opatrovnickém úseku,“ dodává.

V čem dotyčný mladík podniká, nesdělil.

Dřív jen kvůli sňatku

Podle právníka Františka Korbela, který je spoluautorem nového občanského zákoníku, bude podobných případů rychle přibývat. Odhaduje, že by mohly na soudy dorazit i tisíce žádostí ročně. Především v informačních technologiích a souvisejících oborech často provozují výdělečnou činnost už studenti středních škol.

V minulosti se možnosti zplnoletnění využívalo prakticky jen pro účely sňatku. Podle nového kodexu se mohou lidé ve věku před prahem zletilosti nechat zplnoletnit vedle podnikání také například v případě, že jsou oběťmi domácího násilí.