Problém však může nastat ve státech, v nichž Češi budou žádat o tamní občanství. Řada z nich totiž ponechání toho původního nepovoluje a našinec tedy bude nakonec muset požádat o tzv. uvolnění z českého občanství.

Podle mluvčího českého ministerstva vnitra Pavla Nováka se to týká například i sousedního Slovenska, kde kvůli maďarské menšině zakázali mít tamním obyvatelům dvojí občanství. V praxi to znamená, že Čech, který by chtěl slovenské občanství, o něj sice ze strany rodné země nepřijde, ale budou to po něm chtít právě Slováci.

„Je to ale vůle daného občana, který žádá v cizí zemi, zda požádá o zbavení se českého občanství, náš stát jej o něj sám od sebe už připravovat nebude,“ řekl Právu Novák.

Možnost mít dvojí občanství bude ale platit i pro cizince, kteří míní nově žádat o to české – už se nemusejí nově zbavovat svého původního občanství a klidně si jej tak mohou ponechat.

Další změny v roce 2014:
Změní se uspořádání českých věznic ze čtyř typů na dva – věznice a věznice se zvýšenou ostrahou. První z nich pak budou mít členění na otevřené, polootevřené a uzavřené, o umístění odsouzených do nich už ale nebudou rozhodovat soudy, nýbrž vězeňská služba.
Vazebně stíhaní lidé by se měli od ledna dočkat lepších podmínek ve věznici – například v podobě častějších návštěv, volby samostatné cely, telefonování domů či setkání s rodinou bez kontroly zástupce vězeňské služby, avšak na základě povolení ředitele věznice.
Od 1. ledna zavádí novela insolvenčního zákona nově institut společného oddlužení manželů. Ti tedy budou moci podat návrh společně, jejich majetek by tak byl veden jako společné jmění, a zároveň budou nově považováni za jednoho dlužníka.
Měla by se také zvýšit transparentnost jmenování insolvenčních správců, a to zavedením pravidla tzv. kolečka, tedy rotace v dané lokalitě, kdy budou správci určováni podle pořadí v seznamu.

Tyto zahraniční žadatele ale také nově čekají přísnější podmínky pro získání českého občanství. Zaprvé jde o náročnější testy z českého jazyka a také musejí nově složit zkoušky ze znalosti základních reálií ČR.

Nový zákon rovněž umožňuje jasnější zkoumání možných podvodů ve snaze získat české občanství ze strany lidí ze zahraničí. Jde především o ty cizince, kteří si účelově vezmou občana či občanku ČR, aby získali občanství nejen pro své dítě, ale i sami pro sebe. V minulosti se takové případy objevovaly podle informací Práva nejčastěji u vietnamských a nigerijských žadatelů.

Podle Nováka budou muset nově písemným potvrzením prokázat, že otcem či matkou dítěte je český občan. Pokud tomu tak není, tak míní úředníci zjišťovat, zda tedy jde o rodinu žijící delší dobu spolu, kde Čech vychovává dítě cizince či cizinky, anebo na něj platí výživné.