Podle Starce se už strana připravuje na obecní a senátní volby v příštím roce, na které plánuje vyčlenit zhruba 70 miliónů.

„Z předběžného vyúčtování voleb a z auditu vyplynulo, že jsme vše správně udělali a že částka na kampaň nepřekročila 87 miliónů korun, limit jsme si stanovili 90 miliónů. Je to důležitý vzkaz lidem, že soc. dem. ukázala, že umí řádně hospodařit,“ uvedl Starec. ČSSD ve volbách získala 1 016 829 hlasů.

Starec dodal, že nyní startují technické přípravy na volební kampaň v roce 2014. „Příští rok strana bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 212 miliónů. To zahrnuje i náklady na senátní a obecní volby, které vidíme na třetinu rozpočtu,“ prohlásil.