Pane předsedo, hovoříte o tom, že jste pokus o vaše sesazení očekával, ať by byl volební výsledek jakýkoliv. Přesto, nepřekvapil vás postup odpůrců na jednání předsednictva ČSSD?

Mě to zaskočilo hlavně lidsky, protože jsem takovou podlost na jednání předsednictva strany neočekával. Přišel jsem tam proto, abychom jednali o programových podmínkách pro vyjednávání s ANO a s KDU-ČSL. A tohle mě opravdu lidsky zaskočilo. To, že jsem to očekával, souviselo s oním hlasováním v srpnu na ústředním výkonném výboru, kde uprostřed kampaně někteří kolegové navrhli tajné hlasování o pozici lídra. A tehdy nás to ve volbách hodně poškodilo.

Nejsou to příliš silná slova, když přirovnáváte své oponenty ke Zdeňku Fierlingerovi, který uvrhl soc. dem. do náruče KSČ?

Víte, i tehdy byly jakési snahy o manipulace demokraticky zvolených orgánů. Jako předseda strany mám jasný mandát od sjezdu. Pokud chce kdokoliv předsedu strany odvolat, může to udělat na jednání ústředního výkonného výboru. Předsednictvo strany není orgán, který by měl odvolávat předsedu ČSSD. Je to 33 lidí s právem hlasovacím, strana má 23 tisíc členů.

Byl jste odstraněn z vyjednávacího týmu. Přesto budete dál o vládě vyjednávat. Myslíte, že se s vámi lídři ostatních stran za takové situace budou bavit?

Především je výsměchem voličům, pokud předseda strany, který tři měsíce objíždí republiku, vede volební kampaň a dává závazky osobně za ČSSD, je vzápětí po volbách vyřazen z vyjednávacího týmu. To je absolutně absurdní a po pravdě řečeno, velmi mě to rozčílilo. A pokud jde o jednání s ostatními stranami, chci, aby se vyjednávání sjednotilo.

Chci vyzvat Michala Haška, aby se vyjednávací týmy sjednotily, protože nemá žádný smysl, aby vyjednával on samostatně, abych vyjednával já, jako předseda strany, samostatně. Ať se ty týmy sjednotí pod vedením předsedy strany a není žádný problém.

Když bude akceptován váš návrh, myslíte, že bude chaos ukončen?

Usiluji o to, aby se celá krize vyřešila. A ta krize se vyřeší tím, že se vyjednávací týmy sjednotí, respektive, že do vyjednávacího týmu bude zahrnut zpět předseda strany, a že ho předseda strany povede.

V posledních hodinách jsem dostal obrovské množství podpůrných reakcí od členů ČSSD. Už dostávám i usnesení od místních organizací, které se budou scházet i v příštích dnech. Budou se vyjadřovat okresní organizace. Jako předseda strany mám právo, abych vedl vyjednávání po volbách.

Jak budete situaci v ČSSD řešit? Na kdy svoláte grémium a ústřední výkonný výbor?

Chtěl bych, aby se politické grémium sešlo ve čtvrtek. Mělo by jednat o vyjednávání s ostatními stranami. Chtěl bych se také ve čtvrtek domluvit na termínu svolání ÚVV. Ten zatím ještě avizovat nechci. Rozhodnutí ÚVV je důležité pro řešení schizofrenie, která teď v ČSSD je.

Chci na tomto jednání také navrhnout, aby se sešel mimořádný sjezd strany, a to ještě před evropskými volbami, a na něm dalo celé vedení strany své funkce k dispozici. Protože souhlasím s tím, že náš volební výsledek zůstal za očekáváním. Byť jsme volby vyhráli a máme šanci sestavit vládu. A to je rozdíl oproti roku 2010, tehdy jsme žádnou šanci sestavit vládu neměli.

Nenavrhnete na ÚVV odvolání Haška nebo třeba Zdeňka Škromacha z vedení strany?

Nic takového navrhovat nebudu, nemohu ale ručit za členy ÚVV. Předpokládám, že řada lidí tam přijede podobně rozčilená, jako jsem nyní rozčilen já. Nicméně, mým cílem je, aby soc. dem. postupovala jednotně. A věřím, že kolega Hašek s kolegou Tejcem to pochopí a přestanou organizovat podobné rozkladné aktivity.

Dokážete si po tom všem představit, že by Hašek, Tejc nebo Škromach byli členy vámi vedené vlády?

Nechci nic takového vylučovat. Opakuji, že můj zájem jako předsedy strany je, aby soc. dem. působila jednotně, odpovědně vůči miliónu hlasů, které jsme dostali ve volbách. Na druhou stranu, pokud puč bude neúspěšný, kolegové, kteří ho zorganizovali, by měli vyvodit určitou osobní zodpovědnost.

Nicméně – přes všechny hádky v ČSSD – o premiérovi rozhodne prezident. Neuškodí vám, že jste se rozhodl nezúčastnit předávání státních vyznamenání na Hradě?

Kdyby nedošlo v neděli k oné mimořádné situaci na jednání předsednictva, tak bych nepochybně mířil na Hrad. Vzhledem k tomu, že na základě pokusu o puč se uskutečnila velká demonstrace na mou podporu, přišlo podle mého názoru minimálně tisíc lidí, tak jsem se rozhodl diskutovat s lidmi a poděkovat jim za to, že přišli vyjádřit svůj názor.