Z  240 přihlášených nemocnic z osmi států Evropské unie skončilo písecké zdravotnické zařízení na 15. místě a mezi regionálními nemocnicemi stejného typu obsadilo dokonce v EU první příčku.

Znamená to, že pokud se pacient dostane do písecké nemocnice s infarktem myokardu, mozkovou mrtvicí, zlomeninou krčku stehenní kosti nebo se zde žena rozhodne rodit, dostane se každému výrazně nadprůměrné péče. Odborníci mimo jiné hodnotili například dobu od prvního kontaktu pacienta či jeho okolí s nemocnicí do doby, kdy mu byla poskytnuta adekvátní léčba dle evropských standardů, vhodnost podávaných léčiv ke sledovaným diagnózám, vyšetřovací metody, jejich dostupnost a výtěžnost pro vyjmenované diagnózy a také délku hospitalizace i návaznost na rehabilitační doléčovací proces. Samozřejmě důležitým parametrem bylo přežití pacientů či míra invalidity.

„První příčka ve skupině středních nemocnic je v evropském měřítku umístění výjimečně prestižní. Je to samozřejmě dobrá zpráva pro pacienty a klienty. Zároveň se jedná i o velké ocenění práce zaměstnanců nemocnice – zdravotníků i dalšího personálu,“ řekl Právu ředitel nemocnice Jiří Holan.

Zimola: Významný úspěch

Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) v této souvislosti připomněl, že prestižní cena je o to významnější, že ji písecká nemocnice, jejímž zřizovatelem je kraj, získala v době, kdy managementy nemocnic České republiky každodenně řeší, kde vzít na základní léčebně diagnostické procesy finance od plátců a jak přesvědčit zdravotní pojišťovny o nových trendech i možnostech a zahrnout je do léčebných plánů.

„Ukazuje se, že i přesto lze najít, jak potvrdili odborníci Evropské unie, v Česku nemocnice, které v tomto systému poskytují špičkovou evropskou medicínu, a že je z jihu Čech, je pro mne o to radostnější,“ ocenil úspěch jihočeský hejtman.