"Z celkového počtu 13 349 maturantů, kteří v rámci podzimního zkušebního období konali zkoušku formou didaktického testu, neuspělo 5652," sdělil Cermat. Jedná se přitom o žáky, kteří se k testům nejen přihlásili, ale skutečně je i napsali.

Studenti, kteří skládali opravné maturity, mohli maturovat třeba jen z jednoho předmětu, v němž dříve propadli. V matematice byla neúspěšnost 52 procent, v českém jazyce 17,3 procenta a v cizích jazycích 17,9 procenta. U cizích jazyků byly ale velké rozdíly v úspěšnosti, zatímco z němčiny propadla téměř třetina studentů, z angličtiny to bylo 14,5 procenta a například ze španělštiny přes 28 procent žáků. Z francouzštiny nepropadl nikdo, u ruštiny byl podíl žáků, kteří propadli, zanedbatelný.

Z více než 20 600 přihlášených k podzimním maturitám šlo přes 14 000 žáků na opravný termín, téměř 6000 na řádný termín a 317 k náhradnímu termínu.

Zkoušky se konají ve 195 spádových školách, potrvají do 20. září.

Při jarním termínu státních maturit propadlo 16,4 procenta žáků, kteří skládali maturitu poprvé. Po započítání žáků, kteří jednotné maturity skládali v opravném nebo náhradním termínu, se pak letos celková neúspěšnost vyšplhala na 19,9 procenta.