Česku v posledních letech obyvatel přibývalo, a to díky migraci. Ani příliv cizinců nezvládne do budoucna vymírání dorovnat, představila v úterý výsledky projekce Michaela Němečková z ČSÚ.

Statistici vypracovali  celkem tři varianty možného vývoje. „Ve své nejoptimističtější (vysoké) variantě počítá projekce do konce 21. století s úbytkem počtu obyvatel České republiky na 9,1 miliónu osob, v nejčernější (nízké) variantě až na 6,1 miliónu osob,” uvedl ČSÚ, podle něhož je však nejpravděpodobnější zmiňovaná střední varianta počítající s úbytkem tří miliónů lidí.

Pouze vysoká a stabilní plodnost by mohla zmírnit budoucí úbytek obyvatel ČRTerezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ

Počet zemřelých bude převažovat nad počtem narozených dětí. Těch budou ženy na svět přivádět méně. Zvedne se také průměrný věk matek. Potomky by měly mít v průměru skoro ve 31 letech.

Prodloužit by se měl život, a to v průměru skoro o deset let. Nyní se ženy dožívají skoro 81 let a muži 75 let. Na přelomu století by průměrná Češka mohla žít do 91,1 roku, průměrný Čech pak do 86,6 roku.

Průměrný věk vzroste na 50 let

Zatímco nyní tvoří lidé nad 65 let asi 17 procent populace, v roce 2060 jich bude třetina (34 procent). „V absolutním vyjádření se bude jednat o 3,2 miliónu seniorů. Tento vývoj je z demografického hlediska naprosto přirozený a nijak se neliší od vývoje v zemích západní nebo severní Evropy,“ uvedl jeden z autorů projekce Miroslav Šimek.

Děti do 15 let budou koncem 60. let  tvořit pouze 12 procent populace.

Ubude rovněž lidí v produktivním věku. Průměrný věk dosáhne padesátky, nyní je to něco málo přes 40 let.

Počet důchodců stoupne a opět klesne

ČSÚ rovněž konstatoval, že vyšší počet seniorů nebude znamenat výrazný nárůst počtu starobních důchodců. „V současné době tvoří osoby s nárokem na starobní důchod zhruba pětinu všech obyvatel,” uvedli statistici, podle nichž dosáhne podíl důchodců vrchol počátkem 50. let 21. století, kdy budou tvořit až 28 procent populace. „Poté se však bude opět snižovat a koncem století se téměř vrátí na současnou hodnotu,” očekává projekce.

Statistici naposled projekci vytvořili před čtyřmi lety. Jejich výsledky tehdy byly optimističtější. Počítali s tím, že krize chování lidí ovlivní jen krátkodobě. Vývoj podle Němečkové ale nebyl tak pozitivní.

„Pouze vysoká a stabilní plodnost by mohla zmírnit budoucí úbytek obyvatel ČR a celkové stárnutí populace. Ani masivnější migrace totiž není schopna tyto trendy sama zvrátit,“ nabídla možné řešení Terezie Štyglerová, která vede oddělení demografické statistiky ČSÚ.