Úřad nespecifikoval, o jaké nedostatky se jedná a kterých elektráren se týká.

Vitásková uvedla, že ERÚ bude kontrolovat celkem 180 elektráren, jejichž celkový výkon je 500 MW. Všechny byly uvedeny do provozu v roce 2010 a jejich provozovatelé dostávají ročně coby příspěvek na obnovitelné zdroje sedm miliard korun.

Elektrárny budou kontrolovány v šesti skupinách po třiceti. Již při první kontrole bylo zjištěno, že většina elektráren má závažné nedostatky a zahájené řízení by mohlo v krajním případě skončit  i zneplatněním licence. Ve dvou případech podal ERÚ podnět k zahájení trestního řízení.

„Situace kolem obnovitelných zdrojů a výše podpory se zcela vymkla a její náprava je zásadní pro další vývoj hospodářství v ČR,“ konstatovala šéfka ERÚ.

Vitásková neuvedla, které solární parky mají největší problém, ale varovala, že nezmění-li se co nejdříve legislativa a nebude-li zastavena podpora nových zdrojů od roku 2014, bude se opakovat situace z roku 2009, kdy se ze solární energie stal díky podpoře státu lukrativní byznys, jehož náklady se promítají do cen pro koncové spotřebitele. ERÚ se proto obrátil na poslance, aby urychleně připravili novely potřebných zákonů.