Ve čtvrtek o tom rozhodl Krajský soud v Brně, čímž zrušil rozsudek prvoinstančního soudu. Zamítl tak Snášelovu žalobu z roku 1991. Soud argumentoval tím, že v demokratické společnosti nelze bránit svobodnému projevení názoru.

Jiří Slezák, Martin Laštovička a Zdeněk Hirnšál v revolučním období na konci roku 1989 podepsali dokument, kterým Snášelovi vyjádřili nedůvěru. Zdůvodnili ji zneužíváním politického postavení a "demagogickým, arogantním a kariéristickým vystupováním" Snášela. Když dostal Snášel v prosinci 1990 ve škole výpověď, tvrdil, že prvním impulzem pro ni byly právě akce studentů vedené proti němu. V žalobě Snášel argumentoval tím, že došlo k jeho občanské újmě.