Co říkáte na to, že prezident Zeman nechce jmenovat Martina C. Putnu profesorem?

Je to alarmující zásah do akademické svobody. Je mravní povinností nejen celé akademické obce, nýbrž všech lidí, kteří ctí právo a svobodu, proti této mocenské aroganci co nejrozhodněji protestovat a využít naprosto všechny prostředky k tomu, aby toto rozhodnutí bylo zvráceno a už nikdy se něco podobného neopakovalo.

Podpis prezidenta na jmenovacím dekretu má ceremoniální charakter, prezident nemá žádnou kompetenci posuzovat vědeckou způsobilost univerzitních učitelů.

Vy byste na jeho místě pana Putnu jmenoval?

Samozřejmě, splnil veškerá věcná kritéria ke jmenování a bylo to uznáno kompetentními akademickými institucemi.

Co říkáte prezidentovým výhradám na Putnův transparent na Prague Pride: Katolické buzny zdraví Bátoru?

Myslím, že o to ve skutečnosti vůbec nejde, že to má jen populisticky zakrýt pravděpodobnější motiv – pomstu za Putnovu politickou orientaci a občanskou angažovanost, zejména před prezidentskými volbami. Ten transparent byla provokující klukovina a projev svérázného humoru, ale to nemá s hodnocením Putnovy vědecké kompetence co dělat.

Jak hodnotíte Putnovo veřejné vystupování a kritiku církve za konzervativní postoj k homosexuální menšině?

Putna je celým svým založením provokatér a ostrý kritik v řadě věcí. Já jsem konzervativnější než on, občas jsme spolu polemizovali (i kolem jeho účasti na pochodu homosexuálů), církev však potřebuje kritiky i ze svých vlastních řad.

Já vždy budu v církvi i společnosti hájit právo na kritické názory, jsou-li duchaplné. Církev má spoustu hloupých a zavilých kritiků, on je kritik ostrý, ale je především velmi inteligentní. Díky za něj.

Myslíte, že existují relevantní výhrady proti panu Putnovi jako profesorovi?

S žádnou relevantní výhradou jsem se nesetkal, je to autor několika skvělých vědeckých monografií a zkušený pedagog.

Literární historik, kritik a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Martin C. Putna

Literární historik, kritik a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Martin C. Putna

FOTO: Milan Malíček, Právo

Co říkáte tomu, že prezidentovi vyslovili podporu někteří představitelé církve?

Pokud to skutečně udělali, pak se za takové „představitele církve“ hluboce stydím a omlouvám se za ně kolegovi Putnovi i celé akademické obci. Takové podlézání moci je hanebné. Navíc mám opakovanou zkušenost s tím, že právě ti, kteří v církvi nejagresivněji vystupují proti homosexuálům, by si měli často zamést před vlastním prahem. Nyní se však zdá, že Zeman si jejich vyjádření značně „přitesal ke své potřebě“.

Neměli by katolíci přes osobní a věroučné výhrady spíše držet při sobě?

Ne, rozhodující hranice vedou jinudy. My, katolíci, máme mezi sebou po celá dvě tisíciletí lidi velmi moudré a skutečně svaté, ale také hlupáky a fanatiky.

Pokud někdo jedná bezcharakterně nebo se staví proti svobodě, právu a spravedlnosti, může být stokrát katolík a já s ním táhnout nebudu.

Já se zásadně rozhoduji podle hlasu svého rozumu a svědomí, řídím se svým smyslem pro pravdu a spravedlnost a lidi oceňuji podle jejich charakteru a inteligence – nerozhoduji se podle něčí náboženské, politické či sexuální orientace.