NSS už před třemi lety pozastavil republikánům činnost. Strana měla možnost zprávy doplnit, ale neudělala to, navíc zůstala nečinná i v dalších letech. Soud zároveň jmenoval likvidátorem strany brněnského advokáta Radslava Janečka.

Proti rozhodnutí NSS neexistují řádné opravné prostředky. Strana by se ale teoreticky mohla obrátit na Ústavní soud a požádat jej, aby posoudil, zda je rozhodnutí o rozpuštění ve shodě s ústavním pořádkem.

SPR-RSČ patřila od počátku 90. let až do roku 1998 k parlamentním stranám, poté se vliv republikánů zmenšoval. Strana vedená Sládkem proslula například extremistickou rétorikou a obstrukcemi při schůzích Sněmovny. Sládek sám třikrát neúspěšně kandidoval na prezidenta. V programu strany se objevovaly nacionalistické a xenofobní názory.

Poté, co původní SPR-RSČ v roce 2001 skončila v konkurzu, přelila se většina straníků do nového subjektu pojmenovaného Republikáni Miroslava Sládka. Pod původním názvem se strana vrátila na scénu v roce 2008, na dřívější úspěchy však nenavázala.