Jak to vypadá s budoucí spoluprací STAN s TOP 09?

Došlo ke schůzce vedení – předsedové a první místopředsedové – na té jsme potvrdili, že směr návrhu smlouvy je správný. Poté to schválil výraznou většinou celostátní výbor Starostů, projednalo to i předsednictvo TOP 09. Teď probíhají krajské sněmy Starostů a na těch bychom měli najít programové priority, které by měl na konci května schválit sněm STAN, a poté by to měl schválit celostátní výbor TOP 09. Smlouva je do konce roku 2017 a měla by skončit příštími prezidentskými volbami.

V čem je rozdíl proti minulé smlouvě?

Rozdíl je v tom, že ve volbách do  krajských a obecních zastupitelstev bude na vůli krajských organizací uzavřít dohodu s TOP 09 či s jinou stranou.

To je reakce na kritiku po krajských volbách, kdy řada starostů přisuzovala hubený výsledek spolupráci s TOP 09?

V některých krajích to dopadlo hůře, jinde lépe, než jsme si představovali. Obecně ale nedopadly pro nás špatně. Ale máte pravdu, uznali jsme jak já, tak Karel Schwarzenberg, že nemůžeme říkat Frantovi a Pepovi, že se musí mít rádi jen proto, že jeden je z TOP 09 a druhý ze STAN.

A další změny?

Programové priority ještě diskutujeme. Podíl na finančních prostředcích i princip rozdělování kandidátky zůstaly beze změny. Shodli jsme se, že preferujeme výrazné osobnosti a nerozlišujeme, kdo je odkud.

Neměli v TOP 09 problém, že s nimi už nechcete spojit síly v komunálních a krajských volbách?

Vůbec, poté jaké zkušenosti jsme obě strany udělaly v minulých volbách, tak s tím nikdo neměl problém.

Co byste chtěli prosadit do programu?

Například další reformu veřejné správy. My bychom to nazvali rušením agend, protože máme silný dojem, že část ministerských úředníků je tu pouze proto, aby vytvářeli byrokracii a práci pro sebe a tím zatěžovali ty na nižší úrovni. Starostové přišli s desítkami návrhů, ale je to na diskusi. Velkým tématem je pro nás regionální školství a také zachování pošt nebo těžební limity. Chceme program postavit na konkrétních opatřeních. Například horkým kandidátem na rušení je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. To jsou věci, o kterých budeme diskutovat s TOP 09, jestli je zařadit do programu.

Nemají někteří starostové problém s tím, svázat se s konzervativní a pravicovou stranou, protože jistě je řada z nich s levicovějšími názory?

My se snažíme být věcnou stranou. Nejsme tak ideově vyhranění, ale s většinou konzervativních principů TOP 09 souhlasíme.