„Obracím se na vás ve věci, která mi není věru příjemná, leč horší by bylo zůstat lhostejným,“ uvedl ministr Blažek v dopise. Odpoledne o tom informovalo v tiskové zprávě ministerstvo spravedlnosti.

Nechci domýšlet, jak někteří policisté jednají s účastníky trestních řízení, pokud si k vrcholné představitelce státního zastupitelství dovolili to, co vám popsalaministr spravedlnosti Pavel Blažek k chování policie vůči vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové

Blažek v něm vyjadřuje podporu vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové ve věci jejího sporu s šéfem protikorupční policie Tomášem Martincem a sděluje své obavy z možného dění v policejním útvaru.

Ministr Blažek se zastal Bradáčové, policie prý proti ní používá metody z 50. let

„V oblasti vyšetřování trestných činů musejí policejní orgány bezpodmínečně podléhat dohledu státních zastupitelství a soudů – bez respektování tohoto právního prostředí se můžeme ocitnout na poli možných zneužívání státní, dokonce ozbrojené moci. Nechci domýšlet, jak někteří policisté jednají s účastníky trestních řízení, pokud si k vrcholné představitelce státního zastupitelství dovolili to, co vám popsala,“ píše doslova ministr spravedlnosti.

Nechci boj orgánů vnitra a spravedlnosti

„Upozornění JUDr. Bradáčové mne vede k závěru, že se některým představitelům policie jeví přísné dodržování zákonnosti jako překážka jejich postupu, a tak se nad rámec zákona i služebních povinností snaží o odstraňování takovýchto překážek. Myslím, že aktivita JUDr. Bradáčové na Vrchním státním zastupitelství v Praze se svou urputností v trvání na postupech dle platných zákonů takovouto překážkou mohla stát,“ píše dále ministr Pavel Blažek.

Státní zástupkyně Lenka Bradáčová

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Vážený pane policejní prezidente, prosím Vás, abyste celé záležitosti věnoval zvýšenou pozornost. Ani jeden z nás si jistě nepřeje, aby se opakovaly situace známé z období 1945–1948, kdy orgány „vnitra“ sváděly boje s orgány „spravedlnosti“. Z takového souboje by nakonec těžili jen pachatelé trestné činnosti a nepřátelé demokracie,“ uvádí ministr v závěru svého dopisu a dodává, že tento přípis má policejní prezident chápat jako zdůraznění závažnosti celé problematiky, nikoli jako jakýkoli zásah do jeho pravomocí.

O co v kauze běží
Bradáčová koncem března vyvracela na Frekvenci 1 možnou podjatost v kauze kolem IT zakázek ministerstva práce a sociálních věcí. V ní je totiž údajně prověřován její manžel Tomáš Hájek, se kterým ale Bradáčová prý už tři roky nežije. Po vysílání řekla, že Martinec na ni kauzu vyrobil, a výrok zaznamenaly mikrofony. Bradáčová podala na protikorupční policii stížnost kvůli úniku informací z případu.

„Závěrem podotýkám, že JUDr. Lenka Bradáčová o tomto mém dopise neví a ani s ní nebyl konzultován,“ uzavírá ministr spravedlnosti.