Náklady, mnohdy desítky tisíc korun, až dosud hradí provozovatel veřejné sítě. Na záludnost, která může vzniknout přijetím novely zákona o vodovodech a kanalizacích, upozorňuje veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

„Hlavním cílem novely má být zejména harmonizace požadavků vyplývajících v této oblasti pro ČR z předpisů EU. V jednom z prvních ustanovení návrhu se však skrývá zásadní rozšíření povinností vlastníka vodovodní a kanalizační přípojky. Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby provozovatel veřejné sítě zajišťoval na náklady vlastníka opravy a údržbu přípojek i pod veřejným prostranstvím,“ upozorňuje na past pro poplatníky ombudsman.

Zákonem o vodovodech a kanalizacích, přijatým v roce 2001, byl jako vlastník přípojek stanoven vlastník stavby nebo pozemku připojeného ke kanalizaci.

Vlastník má převzít odpovědnost

„Otázka základního a neporušitelného právního principu nemožnosti nabytí majetku proti vůli vlastníka byla šalamounsky vyřešena dovětkem ustanovení zákona, že vlastníkem je pouze v případech, pokud se neprokáže opak. Opravy a údržba přípojek pod veřejným prostranstvím (tedy původní veřejné části přípojek) však byly i nadále ponechány na zajištění a nákladech provozovatele,“ uvedl Varvařovský.

„Nyní by měl vlastník převzít odpovědnost za údržbu a opravy veřejných částí přípojek, aniž by věděl, v jakém jsou stavu a zda dosud odpovědný provozovatel o tato díla řádně pečoval,“ varuje Varvařovský.