„Celkové finanční příjmy kampaně od 323 dárců činily 36 449 tisíc Kč a finanční náklady 36 334 tisíce Kč. Kampaň skončila přebytkem 114 919 Kč,“ oznámil Marek Pražák ze Schwarzenbergova volebního týmu.

Poskytnuté slevy činily podle něj 11,7 miliónu korun, náklady na kampaň by po připočtení této částky dosáhly 48 miliónů.

Schwarzenberg se nyní bude rozhodovat, na jakou charitu zašle peníze, které mu zbyly na transparentním účtu. Nyní podle Pražáka evidují na 80 žádostí.

Nejvíce peněz, devět miliónů, na Schwarzenbergovu kampaň poskytla TOP 09, sám kandidát přidal tři milióny korun.

Své účetnictví už zveřejnil také Jiří Dienstbier. Náklady na jeho kampaň činily necelých 16,9 miliónu korun. Na účtu mu zbylo bezmála 40 tisíc korun.