Agentura připomněla, že Klaus se těšil důvěře především pravicově orientovaných občanů, zatímco Zemanovi věří zejména levicově smýšlející voliči.

"Důvěru v něj (Zemana; pozn. red.) má 77 procent levicově orientovaných, 50 procent orientovaných středově a 23 procent těch, kteří se řadí na pravici," uvedla agentura. V případě Klause je poměr důvěry pravicově, středově a levicově orientovaných občanů v poměru 39:24:14 procent.

V otázce, zda bude Zeman lepší hlavou státu nežli Klaus, se mírná většina (55 procent) přiklání k názoru, že ano. Mezi stoupenci vládních stran má tento názor jen čtvrtinovou podporu. Mezi příznivci levice je o tom přesvědčeno 80 procent z nich.

Občané byli dotazování i na to, zda by přivítali zvýšení pravomocí prezidenta. Kladně se vyslovilo 44 procent lidí. Loni to bylo 41 procent občanů.