O normě se rozproudila poměrně bouřlivá debata. Ve většině zemí je povinnost řešena jinak než zákonem, upozornil Boris Šťastný (ODS). Regulaci označil za "šílenost levicového typu". Podotkl, že by také bylo možné nařídit nosit při hře squash ochranné brýle, při fotbalu suspenzory "v zájmu zachování varlat" nebo dodržovat určitou polohu při pohlavním styku.

Další poslanci Šťastného nařkli z politizace tématu a poukazovali na to, že Sněmovna omezuje mnohem absurdnější záležitosti. Zdůrazňovali taky bezpečnost dětí.

Podle vládních legislativců lze chování na sjezdovkách již nyní postihnout podle občanského zákoníku. Pravidla Mezinárodní lyžařské federace o chování při lyžování, z nichž poslanecký návrh vychází, pak využívá Nejvyšší soud při rozhodování o zavinění nehody při lyžování.

Bezpečná vzdálenost na sjezdovce

Předloha například uvádí, že lidé na sjezdových tratích nesmí ohrožovat druhé a musí být v "bezpečné vzdálenosti" od ostatních. Lyžaři a snowboardisté by museli "rychlost a způsob jízdy přizpůsobit svým schopnostem a zkušenostem, terénním, sněhovým a klimatickým podmínkám, výhledovým poměrům, hustotě provozu, tedy celkové situaci na trati".

Dostatečné odstupy by museli lyžaři dodržovat, když se předjíždějí. Nesměli by se zbytečně zdržovat na nepřehledných úsecích; pokud by upadli, museli by místo co nejrychleji opustit.

Povinnost mít ochrannou helmu by neplatila pro běžkaře.

Cyklisté by museli dodržovat pravidla i mimo komunikace

Cyklisté jedoucí mimo silnice by se museli řídit povinnostmi danými zákonem o silničním provozu. Na dodržování předpisu by dohlíželi policisté; v případě přestupku by lidem hrozila až desetitisícová pokuta.

Návrh předložila skupina poslanců z několika stran. V důvodové zprávě píšou, že stanovit normy zákonem by přineslo vyšší právní jistotu.