Ministerstvo chce prostřednictvím nového zákona o prekurzorech drog a novelou zákona o návykových látkách a souvisejících norem také omezit dostupnost červeného fosforu, který je zneužíván k výrobě metamfetaminu.

Doposud byla oblast upravena jedním zákonem, nově by se měla rozčlenit právě do dvou norem. Nový zákon o prekurzorech drog, se týká chemikálií sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek.

Novela zákona o návykových látkách má profilovat Českou republiku také jako zemi, která pěstuje mák setý primárně pro potravinářské účely, nikoli pro produkci surovin na výrobu opiátů. Omezuje proto pěstované odrůdy. Upravuje také oblast léčivých přípravků s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu, protože jejich úprava je z požadavků evropské legislativy vyňata.

Zákon o prekurzorech drog vznikl na základě zkušeností evropské legislativy. Zákon zavádí novou kategorii látek nazvanou výchozí a pomocné látky. V současném návrhu se jedná o červený fosfor, gama butyrolakton a 1,4-butandiol. Seznam látek má být v budoucnu rozšiřován v závislosti na aktuální drogové situaci.