V druhé půli března se koná sjezd SPOZ. Budete obhajovat post předsedy nebo už se chystáte na Hrad?

S potěšením mohu říci, že jsem zatím ze čtyř krajských konferencí, které jsem navštívil, obdržel čtyři nominace na post předsedy. Což je pro mě samozřejmě velmi zavazující. Plně se na obhájení připravuji.

Na druhou stranu my jako SPOZ se musíme snažit maximálně politicky využít právě toho faktu, že je pan prezident naším čestným předsedou. Vratislav Mynář

Na druhou stranu je férové říct, že pokud by byla některá záležitost, kterou by bylo nutné diskutovat ku prospěchu nejenom Miloše Zemana, ale i SPOZ, tak tuto debatu asi povedeme. Ale nyní říkám, plně se připravuji na obhajobu mandátu předsedy. Byl bych velmi rád, kdybych byl na sjezdu znovuzvolen a mohl SPOZ přivést úspěšně do parlamentních voleb. Na sjezdu budu delegáty žádat, aby se vítězný tým neměnil.

Ale nevylučujete tedy, že byste mohl v budoucnu zamířit na Hrad, spekuluje se o postu kancléře, pokud vám to prezident nabídne?

Nikdy se neříká nikdy. Ačkoli bude prezidentem náš čestný předseda, bude nadstranický. Na druhou stranu my jako SPOZ se musíme snažit maximálně politicky využít právě toho faktu, že je pan prezident naším čestným předsedou. Pokud by přicházela v úvahu funkce na Hradě, která by umožnila zviditelnění tohoto propojení, tak bych jako správný předseda toto samozřejmě zvažoval. Tím nyní nehovořím o konkrétní pozici.

Je jasné, že zpočátku zůstane ve funkci kancléř Weigl, neodejde ani šéf protokolu Forejt. Jak to bude s obsazením dalších pozic na Hradě?

Veškeré debaty jsou zatím v teoretické rovině, neproběhla inaugurace. Oficiální tým může Miloš Zeman oznámit, až bude oficiálně prezidentem. Věřím, že všechny věci začnou krystalizovat poté, co se tento víkend vrátí z Vysočiny, kde – věřím – přemýšlel, koho ze svých nejbližších chce mít kolem sebe. Myslím si ale, že do inaugurace se nebudou žádná jména prezentovat.

Jak se zvýšil zájem o SPOZ po vítězství Miloše Zemana v prezidentské volbě?

Přehled už máme. Po čtrnácti dnech od volby je to řádově mezi 300 až 400 lidmi. Pro porovnání, k loňskému roku jsme měli asi 2100 členů.

Myslíte si, že je vhodné, aby Miloš Zeman v pozici prezidenta zůstal čestným předsedou vaší strany?

Nevidím v tom žádný problém. Byl bych špatný předseda, kdybych nechtěl marketingově vytěžit to, že prezidentem republiky je čestný předseda naší strany. Z našeho názvu také nezmizí přívlastek „zemanovci“. Dokud budu předsedou a dokud do toho budu moci mluvit, tak nikdy nebudu chtít, abychom tento přívlastek zrušili.

Bude tedy hlavním motivem kampaně pro parlamentní volby vítězství čestného předsedy SPOZ Miloše Zemana v prezidentské volbě?

Budeme se to snažit maximálně využít. Ale je jasné, že si nemůžeme vystačit jenom s tím. Miloš Zeman je tvůrce tezí a programu SPOZ. Chceme lidem tento program představovat. Myslím si, že když lidé volili Miloše Zemana, tak z větší části volili i jeho myšlenky a tím pádem i to, co má v programu SPOZ.

Zajímal by mě váš odhad, jak dopadne SPOZ v parlamentních volbách. Připomínám, že v těch minulých jste utržili 4,33 procenta.

Neumím si představit, že nevstoupíme do Poslanecké sněmovny. A to nejen proto, že Miloš Zeman je prezidentem. Ale i proto, že naše strana za dva roky vykonala obrovský kus práce.

K panu Dienstbierovi se už možná nebudu vyjadřovat jako k soc. dem., protože podle mě je to člověk, který přestoupil z jednoho mužstva do druhého a jenom čeká, až se mu vyřídí registračka. V tomto případě průkaz TOP 09. Vratislav Mynář

Jsme zocelení krajskými i komunálními volbami. Pokud se mě ptáte na neerudovaný odhad, troufnu si říct, že kdyby se předčasné volby konaly do dvou měsíců, pevně věřím, že by se výsledek pohyboval kolem 10 procent.

SPOZ je v koalici s ČSSD nejen v Pardubickém, ale i ve Zlínském kraji. Jak hodnotíte tuto spolupráci?

Snažím se vždy odlišovat dvě věci. Je zde nespolupráce s vedením ČSSD a je spolupráce na úrovni těchto dvou krajů, která je podle mých informací velmi dobrá. Byl jsem účasten krajské konference naší strany v Pardubicích, jejímž hostem byl pan hejtman Netolický z ČSSD.

Uvedl, že si velmi váží spolupráce, kterou označil za nadstandardní. Zájem se zúčastnit naší konference ve Zlínském kraji projevil také pan hejtman Mišák. Kdykoliv spolu diskutujeme, tak hovoří o tom, že jsme velmi spolehlivým partnerem, který odvádí velmi dobrou práci v rámci krajského zastupitelstva.

Pokud jde o vámi zmíněnou nespolupráci s vedením ČSSD, platí to paušálně? Nebo máte lepší vztahy se Zdeňkem Škromachem, Michalem Haškem a Marií Benešovou než s Bohuslavem Sobotkou, Lubomírem Zaorálkem a Jiřím Dienstbierem?

Lze to takto říct. Tábory jsou podle mě dány sympatií vůči Miloši Zemanovi. Jako předseda SPOZ jsem do určité doby neměl kontakt s nikým z vedení ČSSD. Členům vedení soc. dem., kteří se nebáli podporovat Miloše Zemana, byť za to byli určitým způsobem ve straně i perzekuováni, se samozřejmě dnes dostává od pana prezidenta určitého zajímavějšího prostoru než těm, kteří v době ještě nezapomenuté zradili Miloše Zemana v nepřímé volbě prezidenta a nyní se chovají odměřeně i k SPOZ.

Dokážete si představit posjezdovou spolupráci s ČSSD vedenou Bohuslavem Sobotkou, který míří k obhajobě funkce?

Nemělo by to být o tom, že se dva kohouti na jednom smetišti neumějí shodnout. Pokud pan Sobotka obhájí funkci předsedy, tam mu budu přát hodně úspěchů. Osobní zájmy by měly jít stranou a měli bychom přemýšlet ve prospěch občanů, to znamená ve směru případné spolupráce SPOZ a ČSSD.

Sjezdy ukážou, kdo bude ve vedení a jakým způsobem a kdo se má nadále domlouvat. Pokud povede ČSSD pan Sobotka a já SPOZ a bude zájem, nebudu tím, kdo nebude chtít spolupracovat.

Tématem v poslední době bylo sjednocování levice, slovenský model. Jste příznivcem integrace levice, nebo by podle vás měly jít strany do voleb samostatně a koalice tvořit až po nich?

Jsem zastáncem toho druhého přístupu, protože odlišnost Slovenska od ČR určitě je. Zde se trošku pozastavuji nad rétorikou pana Sobotky nebo řekněme nejužšího vedení ČSSD o jakékoliv možné nespolupráci se SPOZ. Přijde mi to krátkozraké. Nejsem vizionář, abych dokázal říct, že po volbách, kdy se dá předpokládat vítězství ČSSD, to v součtu, byť s tichou podporou KSČM, bude stačit na víc než 50 procent.

Tím pádem mi přijde velmi netaktické odmítat jakéhokoliv potenciálního koaličního partnera. Zvláště poté, co je případný koaliční partner vyzkoušen v bitvách krajských voleb a z regionů existuje důkaz, že tyto dvě strany dokážou spolupracovat.

Myslím si, že začleňování SPOZ do soc. dem. by byl podvod na našich voličích, protože máme i některé odlišné programové záležitosti, byť se ve většině průsečíků potkáváme. Na druhou stranu by to mohlo být pozitivní pro ČSSD, protože ve vedení soc. dem. chybí přirozené osobnosti.

Když jste zmínil rétoriku, nebudou překážkou spolupráce výroky Bohuslava Sobotky a Jiřího Dienstbiera, že je SPOZ strana postkomunistů napojená na podivné podnikatelské kruhy?

K panu Dienstbierovi se už možná nebudu vyjadřovat jako k soc. dem., protože podle mě je to člověk, který přestoupil z jednoho mužstva do druhého a jenom čeká, až se mu vyřídí registračka. V tomto případě průkaz TOP 09. Nechávám to na něm. My jsme zadali právníkům k posouzení výroky pana Dienstbiera, zvláště nelichotivé věci směrem k mojí osobě týkající se Dopravního podniku Praha.

Pokud jde o pana Sobotku, vzhledem k blížícímu se sjezdu jeho rétoriku chápu. To, že je to velmi urážlivé a že to potom malinko zkomplikuje případnou spolupráci, si umím představit. Na druhou stranu se panu Sobotkovi nedivím, protože je skleníkovým dítětem, které si rovnou ze školy sedlo do jakéhokoliv místečka placeného z našich daní. Nezná realitu každodenního života, co to je práce, co to je zaměstnávat, jak se o sebe starat, jak vydělat prvních tisíc korun.

Vy zvažujete vůči Jiřímu Dienstbierovi třeba žalobu?

Pan Dienstbier, byť je to letitý politik, přebírá jen rétoriku některých médií, aniž by si ověřoval fakta a získal nějaké informace. Podle mě je to hloupé.

 Předpokládám, že máte na mysli obvinění, že přes společnost Tessile ditta se podílíte na exekucích a vymáhání pohledávek pro pražský Dopravní podnik.

Ano, jde o záležitosti týkající se společností Tessile ditta, Tessile ditta services a Dopravního podniku a toho, že prý řídím společnosti, které ožebračují naše spoluobčany.

A jak to tedy je?

Byl jsem členem představenstva firmy Tessile ditta services, kde má určitý akcionářský podíl můj dlouholetý kamarád. Před lety mě požádal, jestli bych mohl nastoupit do tohoto orgánu, bez toho, že bych měl jakoukoliv majetkovou účast a byl akcionářem. Po parlamentních volbách před čtyřmi lety jsem požádal svého společníka, protože se to neslučuje s výkonem politické funkce, o vypsání. Záhy jsme to udělali. S žádnou jinou z těch společností nemám nic společného a je to jenom pomluva.

Jiří Dienstbier je považován za výrazně levicového člena vedení ČSSD. Z čeho v tom případě vycházíte, když tvrdíte, že si vyřizuje průkaz TOP 09?

Myslím, že každý soudný člověk, když si vezme jeho reakce „vzteklého štěněte“, nejenom ve vztahu k SPOZ, ale i k Miloši Zemanovi, tak si z toho lehce udělá závěr, v čích barvách Jiří Dienstbier kope.