V jednoletých pomaturitních kurzech jazyka by lidé měli od příštího školního roku o status studenta kvůli nové vyhlášce přijít. "Zhruba 12 000 studentů by platilo vedle školného ještě zdravotní a sociální pojištění," uvedla za předkladatele Vlasta Bohdalová (ČSSD).

Autoři novely tvrdí, že jazykové znalosti středoškoláků nejsou na dobré úrovni. Vyřazení těchto kurzů z terciárního vzdělávání se prý může projevit ztížením uplatnění absolventů středních škol na trhu práce.

Proti předloze se sice postavila vláda, její zamítnutí ale v prvním čtení nikdo nenavrhl. Novelu podpořil s poukazem na mnohdy slabou úroveň jazykových znalostí středoškoláků i zpravodaj Miroslav Bernášek (ODS), ačkoli podle něho není systémová.