"Nemá tam (výbor) žádné nástroje, kterými by mohl dělat nějaké závěry," uvedl Štěch. Výbor má totiž ze zákona účetnictví pouze přezkoumat a zveřejnit, zda odhalil nějaký nesoulad s pravidly financování volební kampaně.

Volební výbory jednotlivých kandidátů mají podle prováděcího zákona o přímé volbě zaslat senátnímu mandátovému a imunitnímu výboru veškeré účetnictví týkající se volební kampaně tak, aby je výbor dostal do 30. března. Výbor pak bude zkoumat, zda bylo financování v souladu se zákonem. Pokud zjistí porušení pravidel financování volební kampaně, má to zveřejnit "způsobem umožňujícím dálkový přístup", tedy na internetu.

Definitivně by ale o tom, zda byla porušena pravidla financování kampaně, rozhodoval Městský soud v Praze, a to na návrh některého z prezidentských kandidátů. Ti mají na podání 60 dní.

Soud by mohl podle zákona rozhodnout například o tom, že prezidentský uchazeč řádně nedoložil původ některého příspěvku na kampaň, že byl překročen limit výdajů na volební kampaň nebo porušena povinnost vést o financování volební kampaně účetnictví. Nejasnosti s financováním kampaně byly vyčítány zejména zvolenému prezidentovi Miloši Zemanovi.