„Naše měnová unie je důkazem, že takový krok lze uskutečnit,“ uvedl Klaus, podle nějž není pravda, že by takovýto krok musel mít katastrofální následky a celkový efekt by mohl být naopak pro všechny strany pozitivní. „Měnová odluka se uskutečnit dá a její náklady nemusí být vysoké,“ konstatoval s tím, že pasivní udržování neměnného stavu naopak nákladné je.

Klaus nejprve připomněl dobový politický kontext, přičemž zdůraznil, že rozdělení bylo nutné. „Bankéři Československo nerozdělili,“ dodal Klaus, který označil rozdělení společné měny za „neudálost“, která občany výrazněji nezasáhla, ale naopak slovenské ekonomice pomohla.

Guvernér nevidí důvod zbavovat se vlastní měny

Guvernér ČNB Miroslav Singer v proslovu ocenil, že banka je ve své měnové politice konzistentní a tedy předvídatelná, díky čemuž může v případě potřeby ovlivňovat trh.

„Nevidím důvody zbavovat se v dohledné době vlastní měny,“ konstatoval Singer, který ve svém vystoupení připomněl hlavní milníky, jimiž česká koruna za dvacet let prošla. „Vlastní měna je výhodou, pokud s ní umíme zacházet,“ míní Singer.