Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se dnes ráno pohybovaly v rozmezí od 65 do 122 mikrogramů na metr krychlový s nejnižší hodnotou v Opavě a nejvyšší v Karviné. Limit je přitom 50 mikrogramů.

Krátkodobé koncentrace všech ostatních měřených škodlivin jsou v obou kraji podlimitní. "Během dnešního dne nepředpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace, hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat v Moravskoslezském kraji místy i kolem dvoj až trojnásobku tohoto limitu," uvedli meteorologové.

Vysoké hodnoty vykazují i měření aktuálních hodinových koncentrací. Meteorologové na jejich základě nyní situaci v regionu označují jako špatnou nebo velmi špatnou. Například mezi 06:00 a 07:00 se hodnoty na většině měřicích stanic pohybovaly okolo 200 mikrogramů na metr krychlový.

Rozptylové podmínky se v regionu zhoršují především v zimě, na špatnou kvalitu vzduchu má vliv hlavně průmysl, ale i doprava a lokální topeniště. Přestože se například množství prachu vypouštěného do ovzduší průmyslovými podniky každoročně snižuje, region stále patří ke krajům s nejhorším ovzduším v Evropě.