Rabasovo jmenování odmítla prozatím komentovat exředitelka ZOO Dvůr Králové Dana Holečková. „Cokoliv bych řekla, bylo by ze zkušenosti použité proti mně a potažmo proti novému řediteli. Jde hlavně o to, aby zahrada fungovala a zvířata byla v pořádku,“ pronesla Holečková.

Rabase profesí veterinárního lékaře vybralo sedmičlenné představenstvo zahrady z dvacítky přihlášených uchazečů vesměs známých osobností z oboru. „Představenstvo  doporučilo uzavřít manažerskou smlouvu s Přemyslem Rabasem. Rada kraje, nevznesla žádné připomínky,“ sdělila mluvčí královédvorské zahrady Jana Myslivečková.

Rabas  působil v královédvorské zoo v letech 1988 až 1990 jako vedoucí oddělení Ústavu ochrany genofondu a začátkem jednadvacátého století zastával  funkci prezidenta Unie českých a slovenských zoo. Podkrušnohorský zoopark dosáhl pod Rabasovým vedením celorepublikového věhlasu a stal se členem prestižních mezinárodních organizací, kam chce nový ředitel údajně vrátit i ZOO Dvůr Králové.

Bývalá ředitelka chtěla uspořit náklady

Zahrada ve Dvoře ale ztracené členství v evropské a světové asociaci zoologických zahrad považovala spíše za výhru spojenou s úsporou nákladů zbůhdarma vynakládaných za členské příspěvky a drahé služební cesty. ZOO Dvůr Králové přišla o členství v těchto organizacích mj. přičiněním propuštěných zaměstnanců. Holečková stojící v čele zahrady posledních šestnáct let, rezignovala koncem letošního října.

Exředitelka čelila kritice kvůli celosvětově sledovanému transportu čtveřice bílých nosorožců severní formy ze Dvora Králové do rezervace v Keni, kde dochází k finálnímu pokusu zachránit poslední žijící jedince tohoto živočišného druhu.

„Vážíme si přínosu kolegyně Holečkové nejen pro ZOO Dvůr Králové, ale pro českou zoologii a ochranu zvířat obecně,“ napsal prezident Unie českých a slovenských zoo David Nejedlo.