Po celé zemi se konají mše u příležitosti vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Kardinál Dominik Duka ji povede v bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.

Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se slavnost Dušiček připomíná následující den. Veřejné slavení se objevuje již po roce 998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny.

Svátek Všech svatých si lidé připomínali ve čtvrtek. Podle katolického pojetí jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do nebe a jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe otevřel. Na křesťanském východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Svátek všech svatých vyhovuje dnes i kvůli těsné blízkosti s památkou na zemřelé a s melancholickými podzimními pocity.

Památka zesnulých je vzpomínkou na lidi, kteří zemřeli, ale ještě nejsou v nebi a jsou ve fázi očišťování. Církev - s odvoláním na některé biblické texty - nazývá toto konečné očišťování očistcem.

V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané "dušičky", jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.