Jak informovala městská státní zástupkyně Jana Hercegová, jedna ze zakázek měla být předražena o více než 67 miliónů korun. "Další dvě veřejné zakázky byly této stejné firmě přiděleny v rozporu s podmínkami zákona o veřejných zakázkách vyžadovanými pro tento druh veřejné zakázky," uvedla.

Mezi obviněnými jsou vysocí úředníci magistrátu, například někdejší ředitel odboru informatiky, vedoucí oddělení a členové hodnotící komise.

Obžaloba se podle Hercegové týká trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku a trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku. „Předmětem obžaloby jednoho z obviněných je i úmyslné nevymáhání sjednané smluvní pokuty od vybrané firmy ve výši přesahující šest miliónů Kč,“ uvedla žalobkyně.

Dodala, že podaná obžaloba neznamená ukončení prověřování zakázek souvisejících s projektem Opencard. "Řízení nadále pokračuje,“ poznamenala.