Ministerstvo vnitra kabinetu novelu předložilo kvůli začlenění dvou evropských směrnic do českého právního řádu, které jsou součástí budování takzvaného společného evropského azylového systému. Ten by měl v budoucnu zajistit stejnou azylovou politiku všech členských států.

"Rozšíření působnosti směrnice i na osoby s mezinárodní ochranou vychází z premisy, že možnost získat po určité době právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v členském státě EU má významný dopad na plnou integraci osob," uvádí důvodová zpráva k zákonu o azylu. Podle ní si novela klade za cíl i zajištění větší ochrany lidí s azylem či doplňkovou ochranou. Ta se poskytuje třeba lidem, kterým ve vlasti hrozí mučení.

Pokud předpisy schválí v navržené podobě vláda, parlament a podepíše je i prezident, měla by ustanovení o zrovnoprávnění azylantů a lidí s doplňkovou ochranou s ostatními cizinci nabýt účinnosti od roku 2014.