Mnoho taxikářů totiž využívá nedostatečné legislativy a schovává se za termínem příležitostná doprava. Takoví řidiči například nemusejí používat taxametr ani pro ně neplatí stanovená maximální cena jízdného. Jiná pravidla platí také pro zkoušení řidičů.

Pokud novela projde, od příštího března bude vše jinak. Předloha totiž počítá se sjednocením podmínek pro všechny, kdo podnikají v silniční dopravě prostřednictvím osobních vozidel. „Povinností podnikatelů v uvedeném typu dopravy bude evidovat všechna vozidla stejným způsobem a sjednotit označení i vybavení vozidel, až na vymezené výjimky, a to zejména povinností vybavit vozidlo taxametrem včetně povinnosti taxametr používat,“ představil Dobeš jeden z cílů návrhu.

Předloha má zpřesnit také fungování tzv. drink servisů, které poskytují často podnapilým řidičům odvoz i s jejich vozidlem.

Ministerstvo si od toho slibuje zkvalitnění taxislužby jako takové, která je často terčem kritiky. „Nová úprava taxislužby by ve svém důsledku měla přinést zkvalitnění služby pro zákazníky, sjednocení povinností pro všechny provozovatele a jednodušší situaci při kontrolní činnosti a následném postihu,“ řekl Dobeš.