"Analýza ukázala, že dosavadní omezení je nedostatečné," uvedl Heger. Ministerstvo reaguje na další úmrtí v důsledku požití pančovaných lihovin s vysokým obsahem metylalkoholu. Většina postižených lidí se podle ministra otrávila alkoholem zakoupeným v kamenných obchodech a restauračních zařízeních, nikoli na stáncích.

V jedné z ostravských hospod si zákaz prodeje alkoholu vyjádřili po svém.

V jedné z ostravských hospod si zákaz prodeje alkoholu vyjádřili po svém.

FOTO: Denisa Telaříková, Právo

Rozšířený zákaz znamená, že zákazníci by neměli mít možnost nakoupit lihoviny s obsahem alkoholu od 20 % a vyšším. Zákaz se týká i míchaných nápojů. Důvodem rozšíření mimořádného opatření je i další nárůst počtu případů otrav, které se objevily v dalších krajích. První případ byl zaznamenán v pátek také v Praze. [celá zpráva]

Počet obětí metanolu stoupl již na 19.[celá zpráva]

Červíček: Tady přestává sranda

Mimořádné opatření má platit až do odvolání. Policejní prezident Martin Červíček potvrdil, že policie bude nyní pokračovat v plošných kontrolách dodržování zákazu. "Tady už přestává sranda," uvedl Červíček s tím, že situace je velmi vážná a reakce policie tomu bude odpovídat.

Video

Policie kontroluje prodej tvrdého alkoholu ve stáncích

Porušení zákazu prodeje je správní delikt. Podnikatel za něj může dostat pokutu až tři milióny korun. Pokud by pití prodával, mohl by být podezřelý z trestného činu obecného ohrožení, kde tresty přesahují deset let vězení a hrozí i trest výjimečný. Možné je i obvinění z trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.

Video

V pohostinstvích začal platit zákaz prodeje tvrdého alkoholu

Na aktuální zavedení zákazu krátce po sedmé hodině večer začali bezprostředně reagovat majitelé pohostinství i provozovatelé obchodních center, kteří podle ČT začali blokovat prodej alkoholu a o vzniklé situaci informovat zákazníky.

Prezident Unie výrobců a dovozců lihovin Petr Pavlík dal v České televizi najevo výhrady k postupu vlády.[celá zpráva]

Text mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými destiláty a lihovinami, postupem podle § 95 zákona č. 258/2000 Sb. vyhlašuje toto mimořádné opatření:

Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby se zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dne 12.9.2012, č.j. MZDR 32037/2012, a je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání. Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.

Celý text mimořádného opatření bude vyvěšený na úřední desce Ministerstva zdravotnictví a úředních deskách v sídlech krajských hygienických stanic. Obsah úředních desek bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.