Peake dostala za úkol od roku 2014 ušetřit 11,9 miliardy. Ministerstva přitom sama nabídla škrty ve výši 1,6 miliardy. Vicepremiérka v materiálu navrhuje opatření, jejichž realizace by ušetřila až 16,2 miliardy.

Vicepremiérka zmínila, že například ministerstvo kultury by mohlo být sloučeno s ministerstvem školství, neboť 60 procent jeho úředníků zajišťuje provozní agendu, zatímco o odborné záležitosti pečuje jen 40 procent úředníků.

V dlouhodobějším horizontu by se podle Peake dalo uvažovat o zrušení resortu pro místní rozvoj. Vicepremiérka dodala, tento krok by připadal v úvahu poté, co ČR přestane být příjemcem unijních dotací a stane se naopak plátcem.

Peake navrhuje odstranit veškeré duplicity, které v rámci státní správy existují. Ministerstva i jejich podřízené organizace by se měly zbavit nejen duplicitních agend, ale rovněž činností, které nesouvisejí s veřejnou správou. Vicepremiérka zmínila rekreační zařízení, autoškoly či státní statky. Samozřejmostí by se měly stát i centralizované nákupy.

Z 265 podřízených organizací by se změny nedotkly pouze 117. Ostatní by postihlo zrušení či další změny.

Materiál navrhuje několik kroků, které mohou vést k úsporám. Nejrychlejší jsou ta, která spadají přímo do kompetencí ministra. Ve střednědobém horizontu by došlo na změny zákonů.