Demografové se shodují, že i přes prodlužující se věk dožití nebude oslava padesátiletého soužití rozhodně masovou záležitostí, ale spíše výjimkou.

Český statistický úřad (ČSÚ) loni zaznamenal nejnižší počet sňatků v historii (45 137 uzavřených manželství). Češi a Češky se prostě do svateb nehrnou. Současně se zvyšuje věk snoubenců. Zpráva ČSÚ „Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v ČR v roce 2011“ uvádí, že sňatek se v Česku stává něčím, co většinou přichází až po několika letech soužití na zkoušku, a to se projevuje ve zvyšování věku snoubenců.

„Za uplynulých deset let u ženichů stoupl průměrný věk při prvním sňatku z 29,3 na 32,4 roku a u nevěst z 26,9 na 29,6 roku,“ uvádí zpráva.

FOTO: Právo-ti, ČSÚ, fotobanka Profimedia

Experti se shodují, že za těchto podmínek nebude oslava padesátiletého soužití logicky masovou záležitostí. Devatenáctiletá nevěsta a jednadvacetiletý ženich jsou v Česku podle demografů spíše výjimkou. Navíc u zhruba 17% svateb uzavírají manželství partneři, pro které je to druhý či třetí pokus. Žení se a vdávají se lidé ve čtyřiceti či padesáti letech, u nichž soužití velmi pravděpodobně dalších 50 let trvat ani nemůže.

Na řadě jsou slabší ročníky

Na poklesu počtu svateb se podle statistiků podílí i to, že do sňatkového a reprodukčního věku vstupují postupně slabší ročníky. Statistici ale uvádějí i řadu dalších varovných faktů, které upozorňují, že rodinných oslav, kdy se setkává několik generací manželů, bude rychle ubývat.

Loni se podle ČSÚ narodilo nejvíce dětí mimo manželství – 41,8 procenta z celkového počtu 108 673 živě narozených dětí. Děti, které nevidí příklad bezproblémového rodinného vztahu, mají oslabenou motivaci samy uzavřít v dospělosti manželství a hlavně v něm vytrvat.

V ČR současně výrazně stoupá porodnost cizinců. Proti roku 2000 se počet dětí narozených cizincům v roce 2010 ztrojnásobil. Každé čtyřicáté dítě, které se narodí v ČR, je dítě narozené ženě s jiným občanstvím než s českým. Dá se očekávat, že podíl dětí narozených cizincům bude dále vzrůstat. Roste i počet sňatků, kdy jeden z páru je Čech (Češka) a druhý cizinec.

Nejde ale jen o svatby. Česko patří mezi evropské země s největším počtem rozvodů. Rozvodem končí zhruba polovina manželství.

I když část rozvedených se znovu vdá či ožení, šanci, že oslaví ve druhém manželství padesát let soužití, fyzicky nestihnou. Současně v Česku dlouhodobě roste počet rozvodů po padesátce věku.

V posledních letech roste zejména zastoupení rozvodů po 20 a více letech manželství: v roce 2002 činilo 20,1 %, v roce 2010 již 27,7 %.

Podle psychologů je to důsledek souběhu několika faktorů. Ekonomicky i společensky úspěšný partner si najde atraktivnější a mladší partnerku. V dlouhodobém vztahu se projeví syndrom vyhoření. Rodinu opouštějí děti a partneři poznají, že vlastně je už nic nespojuje. Rodina je na tom ekonomicky tak dobře, že rozvod a dělení majetku umožní samostatný život lidem, které už nespojují city, navíc často pár nespojuje ani sex.