„My jsme přesvědčeni o tom, že to náš majetek není. Na své tvrzení máme také důkazy, které jsme poskytli právnímu zástupci. V historii nikdy kanalizace nepatřila městu. Už za první republiky ji vlastnily státní dráhy, pak se s ní různě nakládalo,“ uvedl náměstek ostravského primátora Dalibor Madej.

Vedení ostravského magistrátu však počítá s tím, že kdyby soud uznal, že kanalizace je jejich, tak by se muselo město postarat o její opravu. Majitelem problematického odpadního systému v Přednádraží však mohou být také České dráhy nebo majitel zdejších deseti domů, podnikatel Oldřich Roztočil. Žádný z nich se však ke kanalizaci nehlásí.

Stovka lidí stále vzdoruje vystěhování

V lokalitě Přednádraží stále žije zhruba stovka lidí i přesto, že jim stavební úřad Moravské Ostravy a Přívozu (MOaP) nařídil, aby se vystěhovali.

„Opakovaně lidem, mezi nimiž jsou převážně Romové, náš stavební úřad nařídil, aby lokalitu opustili. Pobyt v budovách je totiž životu nebezpečný,“ připomněla ve středu mluvčí tohoto obvodu Jana Pondělíčková. Dodala, že toto nařízení stále trvá. „Lidé se v těchto objektech zdržují na vlastní nebezpečí a na zodpovědnost vlastníka. Dané vyklizení je pouze dočasné opatření do té doby, než vlastník domy opraví, což mu také stavební úřad nařídil,“ zdůraznila mluvčí.

„V exekuci o vyklizení předmětných domů osobami, které se zde v rozporu s vydaným nařízením stavebního úřadu zdržují, budeme pokračovat. Způsob provádění exekuce bude na rozhodnutí stavebního úřadu a vyplyne z postojů vlastníka a lidí, kteří se v domech zdržují. V současné době nelze komentovat další kroky stavebního úřadu,“ shrnula Pondělíčková.

Všechny domy na ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze jsou v katastru nemovitostí vedeny jako jiná stavba, nikoliv bytové domy.  Správnost zápisu v katastru nemovitostí včetně jejich změn je podle obvodu zcela v dispozici vlastníka nemovitostí, to znamená společnosti Domy Přednádraží.