Pokud by se podařilo vypátrat, kdo odpad u potoka uložil, hrozila by mu v krajním případě pokuta až deset miliónů korun.

„Spalovna tuto směs strusky, popele a popílku prodává za symbolickou cenu jako stavební materiál SPRUK. Díky tomu nemusí platit poplatky za její uložení na skládce,“ vysvětlil předseda sdružení Arnika Jindřich Petrlík.

Ekologové závadnou směs odpadu objevili loni na podzim u potoka, kde se podle certifikace tento materiál ukládat nesmí. Podle Petrlíka je ekologická zátěž u Frýdlantu několik let stará a je možné, že se již jedy dostaly do potravního řetězce. „Nedaleko místa nálezu je rybník. Na okolních loukách se zase pěstují krmné pícniny,“ upozornil Petrlík na možnou kontaminaci životního prostředí.

Špatná kontrola nad odpady, tvrdí ekologové

Liberecká spalovna se brání, že má své produkty certifikované také dle evropské směrnice známé pod zkratkou REACH. „Společnost Termizo nakládá vždy se všemi odpady a produkty dle platných zákonů. Pokud má občanské sdružení Arnika nějaká podezření, že došlo k jakékoliv újmě na životním prostředí, doporučujeme jim obrátit se na orgány činné v trestním řízení,“ uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí spalovny Lukáš Jankovský.

Ekologové z Arniky upozorňují, že případ s libereckou spalovnou dokládá nedostatečnou kontrolu státu nad nebezpečnými odpady. Certifikace strusky a popílku ze spaloven jako výrobek umožňuje podle Petrlíka volný pohyb tisíců tun toxického odpadu a nikdo tedy neví, kolik jedů se může dostat do potravního řetězce. „Vadí nám, že se plánuje výstavba dalších spaloven například v Plzni, Karviné nebo Jihlavě a ta liberecká je jim dávána jako příklad,“ dodal Petrlík.