Hráz bude 1500 metrů dlouhá a čtyři metry vysoká. Přijít by měla na 160 miliónů korun, byť ministerstvo očekává, že výsledná cena by mohla být nižší. Stavět se začne v září, stát by měla do roka od začátku stavebních prací.

Průtahy u stavby způsobily především požadavky a připomínky majitelů pozemků, které musely být vyřešeny. Starosta Zálezlic Jiří Čížek uvedl, že v průběhu let jich muselo být vypořádáno celkem 34. Ministr Bendl dodal, že vlastnické poměry jsou nejčastějším důvodem, který brání uskutečnění protipovodňových opatření.

Vizualizace hráze v Zálezlicích

Vizualizace hráze v Zálezlicích

FOTO: Ministerstvo zemědělství

Celkem bylo s dotacemi z ministerstva zemědělství od roku 1999 vybudováno více než 800 protipovodňových staveb za 12 miliard korun. Do konce roku 2013 je připraveno dalších 33 opatření za 3,5 miliardy korun.

Kudy povede budoucí hráz v Zálezlicích

Kudy povede budoucí hráz v Zálezlicích

FOTO: Ministerstvo zemědělství

Bendlův úřad nyní připravuje opatření, na něž by mělo dojít v mezidobí let 2014 až 2020. Zaměřit se chce zejména na retenci, tedy zadržení vody v krajině. Konkrétně ministerstvo zmínilo zmírnění povodňových rizik na horním toku Opavy, k čemuž by měla přispět výstavba nádrže Nové Heřminovy. Opatření proti povodním by se mělo dočkat i povodí Bečvy.