„Zejména pak na Moravě, ale také v části středních Čech,“ řekl Právu Kovařík.

„Operativní údaje za červenec se teprve zpracovávají, ale z části vybraných objektů pozorovací sítě jsou stavy podzemní hladiny v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nižší, než je dlouhodobý měsíční průměr za toto období.

Vysychání pramenů nehrozí

Horší je to v současnosti u pramenů, které jsou podle odhadu na 60 až 70 procentech dlouhodobého průměru. U vrtů to není nic extrémního, odhaduji to na 80 až 90 procent dlouhodobého průměru,“ potvrdil Vladimír Šala z oddělení hydrologie ostravské pobočky ČHMÚ.

Přestože letošní rok patří k těm sušším, odborníci uklidňují, že žádné vysychání studánek či pramenů nehrozí. Navíc se podle nich taková situace opakuje periodicky tak jednou za deset let. Prameny jsou sice méně vydatné, ale všechno je pořád v rámci normálu.

„V současné době jsou hladiny u vrtů a pramenů asi na devadesáti až osmdesáti procentech. Příčinou jsou ale extrémní květnová vedra, kdy nepršelo celý měsíc. Další snížení hladin neočekáváme,“ popsala Právu situaci ve východní části republiky hydrometeoroložka Eva Soukalová z ČHMÚ Brno.

Nejvýraznější pokles podzemních vod je podle ní při řece Moravě, především pak v Napajedlích na Zlínsku. „V březnu zde dosahovala hladina podzemních vod u vrtů a pramenů 2,4 metru. Nyní v srpnu klesla na 2,8 metru,“ dodala Soukalová.

„Spodní hladinu sledujeme na dvou stech padesáti místech ve východních Čechách a pouze na několika z nich jsme zaznamenali minimální hladiny, ovšem doposud nejde o historická minima,“ charakterizoval situaci na východě Čech Alexandr Zajcev z ČHMÚ v Hradci Králové.

„Suché dny se rychle projeví jen na mělkých studnách, v hlubokých zásobnících vody se vše odrazí s půlročním a někdy i ročním zpožděním,“ upozornila mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

Západ a jih: deficit napraven

V západní polovině Čech, kde deštěbouřky zuřily v minulých týdnech nejčastěji, starosti s vodou mít nebudou.

„Za červenec v Karlovarském kraji nepršelo pouze šest dní. Pauza mezi dešti nebyla delší než 54 hodin. Ty srážky nebyly sice nikterak vydatné, ale deficity proti normálu velké také nebyly,“ uvedl klimatolog Kovařík.

„Muselo by v srpnu spadnout dejme tomu 60 % průměrného objemu dešťových srážek a v září padesát procent, aby se to projevilo na poklesu hladin ve studních,“ dodal.

Silné deště v závěru minulého měsíce zajistily podle meteorologů dostatek vody pro studně a vrty také na jihu Čech.

Podle hydrologů by dokonce v nejmělčích hladinách spodních vod mělo dojít v Jihočeském kraji k vzestupům a v hlubších až za delší čas.

Deště bylo dost

„Srážkové úhrny za poslední dva měsíce jsou nadprůměrné. Obecně řečeno bylo srážek dost, takže nepředpokládáme, že by mělo být v následujícím období ve studních a vrtech sucho,“ sdělil Právu Václav Velek z ČHMÚ v Českých Budějovicích.

„Zda se situace změní v září či říjnu, nelze s určitostí říci, ale deficit z jara se podařilo napravit,“ doplnila jeho kolegyně Svatava Křivancová.