„V případech, kdy v rámci prověřování bude figurovat osoba, která pobírá imunity, kdy je potřeba vyžádat souhlas s trestním stíháním Poslaneckou sněmovnu, tak spis bude mít jiný režim, kdy bude zúžen okruh osob, které se s tímto spisovým materiálem seznámí. Zároveň žádost, která bude vyhotovena zpracovatelem spisového materiálu, tak bude přímo předložena buď řediteli útvaru, nebo jeho náměstkovi v době mé nepřítomnosti. Po podpisu bude okamžitě vložena do obálky a nejkratší cestou odevzdána do Poslanecké sněmovny nebo Senátu,“ řekl Martinec po setkání se Sobotkou.

Ze schůzky odcházel šéf protikorupční policie spokojený. „My jsme dopředu avizovali, že jak policejní orgán, tak mandátový a imunitní výbor nejsme soupeři, kteří by chtěli bránit řádnému procesu trestního řízení. Z tohoto důvodu jsme vyvolali právě dnešní schůzku, kde jsem přišel za panem předsedou s návrhy, jak vzájemně přispět k tomu, aby nedocházelo k úniku informací, ať už ze strany policejního orgánu nebo ze strany členů mandátového a imunitního výboru, tak, aby nedocházelo i k nevhodným komentářům v době, kdy trestní řízení je neveřejné,“ uvedl Martinec.

Protikorupční policie bude s výborem nadále spolupracovat. Sobotka slíbil Martincovi, že výbor přijme opatření, aby nedocházelo například ke kopírování některých materiálů. "Myslím si, že můžeme provést taková opatření, aby zbytečně neunikaly informace, které by mohly komplikovat policejní vyšetřování a současně, aby žádným způsobem nebyla omezena role mandátového a imunitního výboru,“ uvedl Sobotka.

Kauza Rath

Výbor probere návrhy, jak zamezit únikům informací ze spisů, na počátku září. „Jsme připraveni nadále s mandátovým a imunitním výborem spolupracovat tak, že pokud bude potřeba, poskytneme spisový materiál buď v kompletní podobě, nebo pokud to budou rozsáhlejší spisy, tak abychom sem nemuseli navážet několik desítek šanonů, tak budeme komunikovat o tom, jaké konkrétní materiály z toho spisu mandátový a imunitní výbor potřebuje k tomu, aby rozhodnul,“ přislíbil Martinec.

Šéf protikorupční policie přiznal, že problémy způsobily úniky odposlechů v kauze Rath. „Zejména v tomto konkrétním případě z odposlechů vyplývaly některé osoby, kterým nebylo sděleno obvinění, na které jsme se připravovali, že teprve budeme s nimi v kontaktu. A to vytvořilo určitý problém. V tomto okamžiku neříkám, že to je zásadní komplikace, ale komplikace to je. Ale byl to de facto jediný případ,“ prozradil Martinec.