Ministr uvedl, že jeho cílem bylo maturity zjednodušit a polidštit. Mělo by dojít rovněž ke zlevnění maturit o několik desítek miliónů korun.

Fiala se odkázal na stanovisko expertní komise, kterou pro změnu maturit vytvořil. Nejzásadnější změnou bude jediná úroveň celé zkoušky a zapojení škol do hodnocení prací studentů.

Už žádné čekání na výsledky

Maturita z češtiny bude mít tři části. Zatímco didaktický test bude mít na starosti Cermat, o hodnocení ústní a písemné části se postarají školy. Při letošním ročníku státních maturit doplatila řada studentů na způsob hodnocení písemných prací ze strany externích hodnotitelů, kteří v některých případech nerespektovali osobitost a tvůrčí přístup. I jinak výborní studenti leckdy u písemek neuspěli.

Mnoho studentů vyhořelo i na obtížnější verzi maturit z matematiky, kterou někteří odborníci označili za likvidační.

Fiala rovněž chce, aby studenti měli již po absolvování ústní zkoušky kompletní výsledky a věděli, zda uspěli či nikoliv. Nemělo by se tak opakovat letošní čekání na výsledky státních maturit, kdy byli studenti v nejistotě, zda uspěli, a dělalo jim to problémy při přijímačkách na vysoké školy.

K prosazení změn bude potřeba upravit i zákony, ministerstvo se proto zaměří na to, aby stačilo legislativní změny prosadit. Fiala očekává podporu napříč politickým spektrem, neboť v expertní komisi byli i zástupci opozice.